Įrašai

PLASTINĖ IR REKONSTRUKCINĖ CHIRURGIJA

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Plastinės chirurgijos istorija 4-2 a. pr.m.e – Egipte, Kinijoj, Indijoj rasta chirurginių instrumentų – lancetų, pincetų, žirklių. 9 – 3 a. pr. m.e. – Indų Jurvedų knygose aprašyta galūnės amputacija, mokėjo siūti spec.…