Įrašai

Teosofinė istorijos samprata

Žmonijos evoliucija yra fizine ir dvasinė - intelektualinė. Jos sąlygojamos skirtingo tobulumo dvasinių būtybių. Evoliucija vyksta kaip Monados (nekintamo dvasinio vieneto) įsikūnijimo skirtingo materialumo laipsnio būties planuose…