Insaideris atsako avims…

Aš esu Elitinės šeimos, kuri valdo šį pasaulį, atstovas. Užduokite man klausimus ir aš į juos atsakysiu. Nes galiu atsakyti.
K: Kas yra Elitinė šeima?
A: Šeima, kuri ilgą laiko tarpą valdo tuos, kurie nepriklauso tai šeimai kraujo ryšiais.
K: Ką galvoji apie naftos išeikvojimą?
A: Tam tikrose žmonių sluoksniuose yra žinoma, kad nafta gaminasi. Žemė gamina naftą ir dujas daug daugiau, negu žmonės suvartoja. Tai yra natūralus procesas, kuris veikia pagal principą „kuo daugiau paimi, tuo daugiau pagamina, dėl balanso išsaugojimo“. Ištirkite bites ir jų būdą, kuriuo jos reguliuoja medaus nešimą, ir jūs suprasite. Be to, planetoje dar yra labai daug vietų, pilnų turtingų iškasenų, kurių dar žmogus niekada nepalietė.
K: Kas yra bendro Elitinių šeimų genealogijoj? Ar turėjai seksą su vaiku?
A: Suprask, kad genealoginė linija buvo išrinkta dėl viešpatavimo. Tai neatsiranda iš oro. Sielos, kurios įsikūnija tokiose linijose, yra išrenkamos dieviškų įstatymų. Nematau reikalo kalbėti apie kitką. Antras klausimas rodo, kad tu per daug prisiskaitei Aiko. Kuris yra sukurtas kaip instrumentas. Bet aš atsakau – ne.
K: Atleisk, bet manęs niekas nevaldo ir niekada nevaldė!
A: Yra tokia patarlė: idealus vergas yra tas, kuris sako, kad jis ne vergas. Čia kaip alkoholikai, kurie sako, kad jie nėra alkoholikai, ir tik dėl to jie visada liks alkoholikais. Supranti esmę?
K: Kur jūs laikote savo protiškai sergančius giminaičius, kurie atsiranda dėl ilgalaikės kraujomaišos?
A: Kad kraujomaiša kuria problemas – tai mitas. Jeigu dviejų tėvų genofondas yra geresnis, nei pas likusiuosius…
K: Kodėl jūs leidote mums daugintis kaip triušiams? Jeigu per didelis žmonių skaičius kenkia jums patiems?
A: 1)mes neleidome jums šito. Jūs turite daugiau valdžios, negu manote; 2) per didelis žmonių kiekis mums visiškai nekenkia, tai – mitas.
K: Ką Elitinės šeimos atstovas galvoja apie www.godlikeproductions.com?
A: Kuo daugiau žmonės išskaldyti, tuo lengviau juos valdyti. Įtikinant žmones, kad jų rankose kardas, kuris juos padarys galingais ir pajėgiais kovoti su juodomis jėgomis – visa tai yra tiesiog kaip dantų valymas. Tiesiog reikia būti atsargiam su tuo, kam tu duodi tą kardą. Ar jūs žinote, kad ne tiktai ištarti, bet ir parašyti žodžiai spinduliuoja dažnį ir tai tiesiogiai veikia. Jūs galvojate, kad jūs kovojate su kokia tai puse? Bet aš pasakysiu, kad dauguma toje svetainėje parašytų žodžių nepadeda jūsų pusei.
K: Kokie jūsų religiniai įsitikinimai?
A: Mes patys sukūrėm religijas. Tos religijos, kurios šiandieną populiarios, yra pilnoje mūsų kontrolėje. Aš negaliu apie tai kalbėti smulkiau, tačiau krikščionybė, judaizmas, islamas ir budizmas yra truputi pakreiptos nuo savo tikro kelio. Egzistuoja tiesos vidurys, tačiau jums jis skęsta iškrypimų jūroje, kad jūs turėtumėte iš ko rinktis. Linkiu sėkmės.
Jūsų tikėjimas neturi jokios reikšmės. Tačiau visa tai yra surišta su dieviškuoju įstatymu, kuris yra siųstas būtent mums.
K: O kaip yra su pasauline ekonomika?
A: Sąmokslo teorijos atstovai yra teisūs tame, kad pasaulinė ekonomika bazuojasi piniguose, kurių nėra, niekada nebuvo ir nebus. Tie, kurie valdo bankus, taip pat valdo masinės informacijos priemones ir politikus, ir valdo taip, kad jums viskas būtų paduota taip, kad jūs tikėtumėte tuo, kuo jiems reikia.
K: Ar bus kada nors atskirti grūdai nuo pelų? Ar jūs nuorite išmesti grynuolius ir palikti sau tik apvalkalus kaip vergus? Kada tai įvyks?
A: Aš įsitikinęs šimtu procentų, kad pasaulio pabaigos nebus. Na tokios, apie kurią rašo religijos ir masinės informacijos priemonės. Tai, ką jums ten rašo, niekada nebuvo tikra. Ateis laikas, kai kiekvienas bus išvaduotas, bet tai ne masinis reiškinys, tai – individualu. Tobulinkite save.
K: Labai įdomu sužinoti, kodėl elita nevadovauja; panašu, kad jie parazituoja visuomenėje?
A: Žuvis vandeny negali matyti, kad paukščiai skrenda dangum.
K: Ar tu, ar kas nors iš tavo šeimos narių, dalyvavo okultiniame rituale? Jei taip, tai kokiame?
A: Ritualai turi paskirtį, kurią sugeba suprasti nedaugelis. Ritualai tarnauja susijungimui su aukščiausiom būtybėm, kurios valdo, būtį. Mes darome savo darbą.
K: Hmm, turiu pasakyti, kad jūsų dieviškas įstatymas labai pakenkė planetai ir jos gyventojams.
A: Tokie, kaip tu valstiečiai nesupranta, kad jūs patys viską padarėte, kas su jumis yra. Niekas, išskyrus jus, to nepadarė. Vien dėl to, kad tu uždavei šį klausima tokiais žodžiais, tu prailginai savo egzistavimą žemėje, dar vienam gyvenimui. Priimk mano užuojautą.
K: Ar jūs lankotės Bohemian grove? Ar dalyvaujate rūpinimosi kremacijoj (ritualas cremation of care).. aukose Molohui… sekse su homoseksualais, prostitutėm, orgijose ir t.t.
A: Šios vietos yra skirtos politikams ir medishikams. Jie privalo. Kai kada kažkas iš elito gali stebėti, tašiau nedalyvauja aktuose.
K: Ar nusikalstamumas ir prievarta nėra jūsų kolektyvinės valios pralaimėjimas?
A: Jų egzistavimui yra priežastis. Jie nėra tokie sėkmingi kaip atrodo.
K: Kodėl jūs bandote valdyti masinę sąmonę baimės platinimo keliu? Kodėl negalite paviešinti savo informaciją? Gi parašytas žodis skrenda tiesos sparnais.
Kardas buvo duotas ėriukui Agnsu, atpildo diena greit ateis. Aš netikiu jokia hierarchija, mes visi lygūs prieš sukūrėją. Jūs už viską atsakysite, nuolankūs paveldės žemę. Aš už jus meldžiuosi.
A: Jeigu mes turėtumėme tokį tikslą, tai momentaliai jį ir padarytume. Deja, tu nesupranti, kas yra pasaulis, kuriame gyvename mes.
K: Aš nebeturiu klausimų, bet noriu, kad ateitų atpildo laikas.
A: Ne.
K: Buvo pasakyta, kad geriausias vergas yra tas, kuris galvoja, kad jis laisvas. Galų gale visas reikalas genuose, argi ne taip? Ar jūs suprantate saviklonavimą? Ar tu sutinki, kad planetoje per daug netikrų priešų ir netikrų sąjungininkų.
A: Visai ne taip buvo pasakyta apie vergus. Jeigu tu skaitysi įdėmiai, tada suprasi. Į paskutinį klausimą atsakau – taip. Taip pat neegzistuoja tikrų sąjungininkų ir tikrų priešų.
K: Jeigu tu iš tikrųjų tas, kuo dediesi, tai tu turėtum žinoti, kad pas tave didelės problemos. Kad jūsų laikas baigėsi ir tie, kuriems jūs priklausote ir kurie randasi mūsų erdvės kvadrate, tai jau žino. Aš įsivaizduoju, kaip jie dabar nervinasi. O taip, jūs turite laikytis padorumo, netgi tada, kai žinote, kad pralaimite. Asmeniškai aš būsiu laimingas matyti dieną…, kuri ateis daug greičiau, nei jūs galvojate.
A: Pasaulio pabaigos nėra.
Labai senai žmonės BEVEIK išmoko nugalėti, bet tada atsitiko labai blogi dalykai tiems žmonėms… ir ką jūs dabar matote? Tu iš tikrųjų manai, kad tu gyveni planetoje, kurioje galvoji, kad gyveni?
K: Aukštesnės būtybės vadovauja šiam planui, ar jūs tarnaujate joms? Kokiais vardais jūs jas vadinate? Ar jūs jas kada nors matėte? Kur jos randasi?
A: Jos skverbiasi per viską ir jos geranoriškos.
K: Tu praleidai atsakymą į mano klausimą apie tai, kas iš tikrųjų atsitrenkė į Pentagoną… Ar tu neatsakysi į šį klausimą?
A: O koks skirtumas, kas nukrito ant Pentagono?
K: Tu labai dažnai išsisuki nuo klausimų.
A: Aš nepasirašiau kontrakto, kuriame pasižadėjau atsakyti į visus klausimus. Kai kurie klausimai nereikalauja atsakymų, o kiti yra visiškai beprasmiai. Nors jums atrodo, kad tai labai prasmingas klausimas.
Insider: Kaip keista, kad kai kurie iš jūsų kalba apie meilę, šviesą ir taiką, ir po to ima keiktis, kalbėti apie žmogžudystes ir juokauti šiais dalykais.
Ir jūs įsitikinę, kad tai „gėrio“ kelias? O kas yra Nataša? Ta, kuri protingesnė už kitus? Klauskite, bet aš atsakysiu tuo būdu, kurį pasirinksiu pats. Prieš tai, kai klausite manęs, pasistenkite išeiti iš ribų, kurias jums uždėjo kiti. Užduokite tikrus klausimus, kuriuos jūs pats sugalvojote. Ir formuluokite klausimus detaliai.
Visiems kitiems pasakau, jeigu jūs sugebėtumėte išsivaduoti iš keiksmažodžių, neapykantos, fanatizmo ir prietarų, jūsų guru išminties, jūs praregėtumėte truputį daugiau nei neišmanėliai.
Aš neatsakysiu į visus klausimus. Į kai kuriuos dėl to neatsakysiu, kad atsakymai yra akivaizdūs, jeigu nors truputį pamąstyti, arba dėl to, kad atsakymai jau buvo duoti, o į kitus neatsakysiu dėl to, kad neprivalau atsakyti.
K: O ką, o ar Bilas Geitsas daugiau elitinis nei Jūs? O kaip Karalienė Elizabieta? Ar Jūs arabas? Ar Jūs galite kontroliuoti arabų naftą?
A: Visi vardai, kuriuos jūs žinote, nepriklauso tikrajai kraujo linijai. Kaip jus mokė teoretikai. Tai ne tie, kurie rašo muziką ar diriguoja jums. Tie, kuriuos jūs paminėjote ir kiti jums žinomi asmenys, tik groja smuiku tada, kai jiems linksma ir tada, kai jiems liepiama. Kokios aš rasės –
nesvarbu. Tai nieko nekeičia. Nafta kaip ir visi kiti gamtiniai ištekliai yra pilnoje mūsų kontrolėje.
K: Kaip veikia vizualizacija?
A: Ji veikia pas kiekvieną. Reikia pasiekti tam tikrą tobulėjimo lygį asmeniniame vystymesi. Tai reiškia, reikia gyventi pagal griežtas taisykles, kurias reikia taikyti absoliučiai visame, ką darai gyvenime, netgi smulkmenose. Dauguma žmonių nesugeba susikurti disciplinos, susilaikyti, kad pasiekti nors kokį lygį. Kai kurie čia tikina, kad jie kažką sugeba. Bet aš jums pasakysiu pilnai įsitikinęs, net neturėdamas jokių žinių apie jų gyvenimus, kad jie daug toliau yra nuo to, su kuo jie mąsto. Vizualizacija veikia, nes tai yra tikra kūrybos priemonė šioje materialioje visatoje.
Visata tai yra gyva būtybė, kuri naudojasi savo protu, kad kurtų. O būtybės, kurias ji sukūrė, gali valdyti tokią pat jėgą, tik savo lygyje.
K: Kuo naudojasi Aikas ir kodėl?
A: Aikas žino tiesos esmę ir bando ją perduoti. Tačiau jis nesupranta, kad tai veikia prieš jį patį. Informacija apie giminingumą su reptilijomis jam pakišo žmogus, dirbantis „šeimai“. 7 – 8 mėnesius jį bombardavo žmonės su savo „matymais“, kurie tvirtino, kad matė transformacijas, satanistų ritualus ir t.t. Ir jis negalėjo nepatikėti tuo. Kartais „mačiusius“ siuntinėjo jam kelis kart dienoje. Priklausomai nuo to, kur jis rasdavosi. Kitus tokius pat kaip Aikas, o jų yra labai daug, maitino tokiomis pat ar panašiomis istorijomis. Aš nesu reptilija. Jūsų klausimas „kodėl?” nereikalauja atsakymo.
K: Ar jūs esate dieviškos brolijos narys? Jūs – Aš? Jūs esate tas, kuris valdo matricą? Protas nori žinoti, todėl aš truputį nustebęs. Jūs sakote, kad mes jūsų nemėgstam. Bet aš neįsivaizduoju, kaip galima nemėgti dieviško pasaulio būtybės. Jūs prisistatote kaip elitinės giminės atstovas žemėje, bet ką veikia giminė su dvasių pasauliais? Aš nesuprantu. Gal paaiškinsit? Kas yra Elitas? Kurio, kaip jūs sakote, mes nemėgstame ir kuris žino visas paslaptis?
A: Jūs pasimetęs todėl, kad priėmėte į save kitas tiesos versijas ir galvojate, kad turite bendrą pasaulio vaizdą. O tai, ką aš pasakiau, didžiąją dalį šio vaizdo išsklaidė. Jūsų „šeimų“ įsivaizdavimai – kažkoks tai nesusipratimas ir klausimai patvirtina tai. Bet tam yra priežastis ir tarnauja tam tikram tikslui. Mes manipuliuojame šiuo pasauliu tiek, kiek mums leidžia dieviškas įstatymas. Mes jums duodame instrumentus, o ar jūs jais naudositės – jūsų reikalas. Instrumentais galima naudotis ir kurti blogį, bet niekas jūsų neverčia būtent taip jais naudotis. Jūs renkatės. Nemėgti tų, kurie jums davė instrumentus, kuriais jūs naudojatės tik tam, kad klysti, tai tas pats kaip maskuoti savo pėdas. Jūs turite tai, ką užsitarnavote. Taip veikia Visata. Mes vykdom savo pareigą, o jūs – savo.
K: Yra tokia patarlė, kuri neužrašyta: velnias nežino, kad jis velnias, jis mano, kad jis – dievas.
A: Neteisingai. Iš tikrųjų tai reiškia tai, kad žmonės, darydami blogį, mano, kad daro gėrį.
K: Jūs sakote „tu nesupranti, koks yra pasaulis, kuriame mes gyvename“. Ar jūs pasiruošęs diskutuoti šį teiginį?
A: Tik tada, jeigu jūs suformuluosite klausimą ir suprasite, kad į tam tikrus klausimus atsakyti turite jūs patys, o ne kažkas kitas, nes kitaip prarandama prasmė.
K: Ei, 13 (vardas, po kuriuo jūs pasirodote Insaider). Aš daugiau negrįšiu į jūsų planetą. Atsipalaiduokite.
A: O kodėl pas jus kilo toks įspūdis, kad ateis laikas ir jūs galėsite taip pasakyti?
K: Dėl kokios priežasties jūsų žmonės atėjo į šią planetą?
A: Dėl tos pačios, kaip ir jūs.
K: Kas ir kokią elitinę šeimą žino pakankamai gerai, kad galėtų jos nemėgti? Dubya, tai tu?
A: Kad sykį ir visam kartui paaiškinti… Bušai nepriklauso šeimai. Tai jūsų genties žmonės, kurie nori būti jūsų dievinami. Aš dar kartą tvirtinu: tie, kurių vardus ir veidus jūs žinote, nepriklauso šeimai. Jie nėra kompozitoriai ar dirigentai, jie tiesiog groja taip, kaip jiems liepta. Bušai, Klintonai, Arafatai, Hitleriai, Dalai lamos, Mendeliai, Gandžiai, Kenedžiai, Enšteinai, Popai, Cezariai – jie visi atliko ir atlieka savo rolę taip, kaip jiems pasakyta. Tie žmonės, kurie nori šlovės, jūsų giminės žmonių, negali būti vienoje valtyje su žmonėmis, kuriems priklausau aš.
K: Vietoj to, kad duoti jiems kardą, aš duodu jiems popieriaus ir plunksną. Žodis, kaip jūs sakote, neša virpesius ir veikia. Ir nors čia daug kas parašyta, kas prieštarauja vieniui, kai kas skamba teisingai. Manęs nesenai paklausė mano draugas, ką tu padarytum, jeigu būtum žaidimo šeimininku? Tai klausimas, kurį galima užduoti jūsų padėtyje. Aš atsakiau, išgelbėčiau kaip galima daugiau. Įdomu, ką atsakysite jūs.
A: Jeigu kas nors veikia iš karto, tai yra ne popierius ir plunksna, o kardas. Gali būti įsivaizduojamas, bet vis tik kardas. Ir tai veikia visiškai ne taip, kaip jūs galvojate. Jūs sakote, kad didžioji dalis prieštarauja vieniui. Taip, tai tiesa. Tačiau iš esmės viskas prieštarauja. Bet jūs sakote, kad yra nedaugelis, kas neša tiesą. Negali būti dvi prieštaraujančios būtybės vienoje ir toje pačioje vietoje ir laike. Net jei jų kilmė bendra. Tai reiškia, kad kažkurs iš dviejų teiginių aiškiai nepriklauso šiam forumui. Ar verta gilintis kuris? Kas liečia žaidimo valdymą.
Kas ir iš kur gali sužinoti, kad jis valdo žaidimą? Nejaugi kažkas kitas jam tai pasakė? Žiūrėkite, jeigu mokytojas iš tikrųjų nėra mokytojas, bet veikia taip lyg jis juo būtų, jis klys. Jis turės žalingas mintis, o reiškia ir žalingus veiksmus. Žmonės klausys jo ir perims klystančias nuomones ir klystantį gyvenimo būdą. Taip, jis akivaizdžiai pakenks daug labiau, nei viena „šeima“ galėtų tai padaryti iš principo. Todėl jums yra sukuriami „lyderiai“, kurie „valdo savo žaidimą“. Jėzus iš Nazareto yra puikus pavyzdys, jis buvo sukurtas. Šitas žmogus turi daugybę pasekėjų ir jie žudė vardan jo vardo, ir toliau žudo iki šių dienų (Bušas). Jėzus iš Nazareto nebuvo žaidimo šeimininkas. Jis buvo marionetė, naudojama žaidime, ir iki šiolei dirba jumyse tikslo planui pasiekti. Jūs galite galvoti, kad gelbėjate, kaip ir jis galvojo. Bet ar iš tikrųjų taip yra? Kaip aš galiu jums atsakyti į klausimą „ką aš padaryčiau, jeigu būčiau žaidimo šeimininku“ – padaryčiau matą.
K: Žemė – kalėjimas?
A: Taip ir dar blogiau. Tie, kurie galvoja kitaip, niekada iš čia neišeis.
K: Kodėl Elitinės šeimos atstovas gaišta laiką visokiom atliekom?
A: „Šeima“ tai ne robotai, kurie veikia visi vienodai. Jūs painiojate vienus, apie kuriuos galvojate, kad jie valdo jus, su kitais.
K: Kalbant gyventojų mažinimo tema. Mes turime keletą priemonių, aids, bet aš jaučiu, kad „bio išsivadavimas“ bus savalaikis įvykis, paslėptas chaose, kokiu tai kitu įvykiu. Ką pasakysite?
A: Nėra jokio gyventojų mažinimo plano. Viskas – jūsų rankose. Kai kurie reiškiniai atrodo, kad turi tokį tikslą, tačiau jie tarnauja visai kam kitam. Nesusipratimas. Jeigu kažkas tai atrodo veikia gyventojų sumažinimui, tai nereiškia, kad tai buvo panaudota būtent šiam tikslui. Tačiau, jeigu būtų toks tikslas – mažinti gyventojus, tai būtų seniausiai padaryta per kokią porą savaičių. Iš tikrųjų priešingybės atrodo teisingesnės daugumoje planetos regionų santykyje. Tai, apie ką jūs kalbate, galėjo jau įvykti, ir tai būtų padaryta tų žmonių, kurie valdo žemesnes sferas. O daug aukštesnieji tai būtų padarę per produktus, kuriuos jūs valgote kasdieną.
K: Ar buvo Jahve, nežemiška, negatyvi būtybė? Ar tai buvo fantazija? Judėjų fabriko svajonių, kai graikai valdė Palestiną?
A: Jeigu vardas viešas, reiškia jis išgalvotas specialiai. Jahve reiškia laiką, kai Masonai pradėjo kontroliuoti.
K: A, tai Mormonai – vieninteliai vedantys į teisingą medį? Valdžios ir t.t.
A: Ne.
K: 1) Ar jūsų ne vimdo nuo šiuolaikinės muzikos ir kino kokybės? Turėdami tokius pinigus ir įtaką, kodėl neužpildote jų kokia tai teisinga kryptimi?
2) Kokie trys procesai jus labiausiai jaudina, kurie suardytų planus? (Nekontroliuojami įvykiai RTV, kuriuose jūs iš visų jėgų pasiruošėte).
3) Kas užsako ir režisuoja žemės planetoje spektaklį? Prašau, išvardinkite pagrindines žaidėjų grupes, kurie atsakingi už kitus lygius nuo viršaus iki apačios. Užtektų aprašymų, jeigu jūs nenorite pasakyti vardų. Ar tai piramidė? Ar tai kelios skirtingos frakcijos, kurios kovoja dėl valdžios?
4) Kokia tikra pilkųjų istorija? Ir ar jie iki šiol yra pagrindiniai žaidėjai?
5) Ko jūs labiausiai bijote?
6) Kokios istorijos jūs mums dar nepapasakojote tik dėl to, kad mes apie ją dar nepaklausėme?
A: 1) Ieškantis – atras tikrą meną muzikoje. Nes tai yra prieinama visiems ir akivaizdu. Ne mūsų reikalas vesti jus, o jūsų. Mes turime instrumentus, kuriuos jūs galite naudoti taip, kaip nuspręsite – „gėriui ar blogiui“.
2) Su mumis nieko negali atsitikti, tik su marionetėm.
3) Forma – piramidė. Tačiau žmonės pamiršo požemines aikštes. Piramidės viršūnė iš tikrųjų nėra viršūnė.
5) Baimės pagrindas yra fiziniai impulsai, o fiziniai – nesvarbu.
K: Mano grynakraujė itališka giminė motinos linijoje eina iki karaliaus Karlo I. Bet vadinasi Grafo DotoDoti, kuris buvo lankininkų kapitonas ir kuris priklausė į paslapties saugotojų Merovingų ir Tamplierių grupei. Aš nekalbėsiu apie paslaptį, kuria aš neabejoju, bet aš nesuprantu, kodėl jūs veikiate taip, kaip veikiate, o aš taip veikiu, kaip aš veikiu. Tai nereiškia, kad aš priklausau ypatingai giminei, kuri yra dalis tų, apie kuriuos jūs kalbate, bet mano gyvenimas daug sėkmingesnis nei visų mano pažįstamų ir mokslo, ir profesionalumo srityje, išskyrus ekonominę sritį. Ir aš matau apie save iliuzijas. Paaiškinkite man.
A: Aš jau tai truputį aiškinau. Jūsų kilmė – tai ne tai, ką jūs apie ją manote. Karlas Didysis kaip ir kiti karaliai, kukliai grojo fleita, kaip ir jo palikuonys politikoje, ypač mūsų dienomis. Tačiau, jeigu jūs turite savo kilmės pėdsakus, o tai daug giliau nei genai ar kraujas, tai, be abejo, jūs suprasite jus supantį pasaulį geriau nei kiti. Yra žmonės, tiesiogiai surišti su tuo, ir jie veikia visiškai kitaip.
Šaltinis – internetas

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Search

+