Psichikos tipai

Studijuokite ir mąstykite: kas jūs esate, ir darykite sau išvadas. Žinokite, jūs, be jūsų pačių… nedaug kam rūpite. Jeigu manote, kad jumis kažkas privalo rūpintis, tai manote taip todėl, kad nežinote, kas esate.

Tik sąmonės tipas apsprendžia žmogaus esmę, o visai ne jo sugebėjimai, žinios ar išsimokslinimas. Didžio valdininko kėdėje gali sėdėti protingas niekšas, jokie mokslai nepakeis psichikos tipo. Nuo psichikos tipo priklauso žmogaus gyvenimas: ar jis gyvena kaip „ganomas” elementas, ar jis turi savo gyvenimo filosofiją, savo protą. Nuo psichikos tipo priklauso ar žmogus gyvena egregore, ar gyvena savo, Dievo skirtą gyvenimą.

Keturi pagrindiniai psichikos tipai, kuriuos jūs rasite internete, ir kurie dabar plis, kaip žmogaus matas, yra:

1. Instinktų tipas, kada žmogus teikia pirmenybę patenkinti visus savo instinktus (maitinimosi, dauginimosi, savisaugos).
Šių žmonių tiesa yra sekse ir materialinių gėrybių turėjime.
Tipinė šių žmonių reakcija į kritiką yra „kaip tu drįsai mane įžeisti, aš tau tuoj….“

2. Zombio – bioroboto, kitaip, įpročių psichikos tipas, kai žmogui svarbiausia „ būt kaip visi, atitikti standartą, nežiūrint į nieką; veikti pagal instrukcijas“.
Tokių žmonių tiesa yra raštai, šventikų (dvasinių mokytojų) žodžiai.
Tipinė šių žmonių reakcija į kritiką yra: „aš viską darau taip, kaip reikia daryti, pagal instrukcijas, ko iš manęs nori?“

3. Proto, kitaip vadinamas demoniškas psichikos tipas, kai žmogui svarbiausia savojo Aš įtvirtinimas. Tokie žmonės pasiruošę išpildyt savo tikslus, lipdami per kitų žmonių galvas. Jie puikiai valdo instinktus, todėl be sunkumų suvaldo įpročių žmones.
Jų tiesa yra tame, ką jie patys matė, asmeniškai patikrino, ką patys sumąstė.
Tipinė šių žmonių reakcija į kritiką yra: “kodėl tu kritikuoji būtent mane? Argi nėra ko daugiau kritikuot? Argi kiti už mane geresni?“

4. Žmogiškasis psichikos tipas, kada žmogui svarbiausia yra siekimas atsiduoti aukščiausiam Dievo planui besąlygišku tikėjimu. Tokie žmonės vadovaujasi intuicija, sąžine.
Ateistų tarpe taip pat yra žmonių, kurie vykdo Dievo planą, tik kitaip jį įvardina: gėris, teisingumas, žmoniškumas, meilė viskam. Šių žmonių tiesa yra tame, kad jie turi asmeninį dialogą su Dievu, visata, sąžine, kas realybėje jiems yra atskleidžiama per intuiciją ir gyvenimo situacijas.
Tipinė šių žmonių reakcija į kritiką yra siekimas išsiaiškinti, kame teisus yra oponentas, iš bet kokios situacijos gauti pamoką, pasiryžimas išsiaiškinti, kame reikalas, atrasti savo klaidas ir jas ištaisyti.

Reikia pabrėžti, kad:

1. Visa tai, kas aukščiau buvo išvardinta, kaip psichikos tipas, turi būti žmoguje:
Reikia ir maitintis, ir daugintis;
Reikia mokėti elgtis pagal visuomenės normas; vykdyti instrukcijas;
Reikia mokėti „pastovėti“ už save ir elgtis su kolektyvu;
Reikia rūpintis visuomenės gėriu pagal savo sugebėjimą suvokti, kas yra tas visuomenės gėris konkrečioj situacijoj ir koks tavo elgesys toje konkrečioje situacijoje atitiks Dievo planą, sąžinę.

Viskas, kas yra išvardinta, žmoguje turi būti. Klausimas tik tame, ką iš išvardintų dalykų žmogus laiko svarbiausiu, tas ir atspindi jo psichikos tipą.

2. Vienas ir tas pats žmogus skirtingu laiku gali turėti skirtingą tipų pasireiškimą.
Tai gali keistis metų bėgyje, dienos eigoje. Pvz.: vakar buvai bailus, o šiandien sugebėjai duot atkirtį;
norėjai išvengti atsakomybės ir padarei viską pagal instrukcijas „taip kaip reikia“, o paskui pajautei, kad taip negalima, kad reikėjo pasielgti taip, kaip instrukcijoje nenumatyta, t.y. pagal sąžinę.

Žmogaus augimo ir brendimo procese visi psichikos tipai reiškiasi palaipsniui.
Mažuose vaikuose vyrauja instinktai.
Paaugę vaikai pamėgdžioja suaugusius, jų normali motyvacija „noriu būt kaip tėtis, mama…“ – tai pamėgdžiojimas, biorobotizacija.
Pas paauglius gimsta veržimasis į savivalę, jie sako „aš nemažas, aš ne robotas, darysiu taip, kaip noriu, ne pagal instrukcijas…“

Po paauglystės suaugęs žmogus turi mokėti savitvardos ir protingai naudotis viskuo, kas jame yra: instinktais, pamėgdžiojimu ir protu. O kritinėse situacijose mokėti iškelti į pirmą vietą Dievo planą, gėrį, teisingumą, žmoniškumą.

Šitos, aukščiau išvardintos žinios, tau yra labai svarbios todėl, kad žinoti, kuom gi tu, skaitytojau, vadovaujiesi konkrečiose tavo gyvenimo situacijose: ar tu sieki garbingos kūrybos, teisingumo, gailestingumo, sąžinės?
Ar tu sieki realizuoti tik savo savanaudiškus norus?
Ar tu paklūsti visuomenės normoms ir nedrįsti išeiti už tradicijų normų ribų, nors ir jauti, kad turi sąžinės balsą ir intuiciją?
Arba tavyje veikia tik pagrindiniai visų gyvūnų instinktai: pasimaitinimas, dauginimasis ir gynimasis?

Jei tu analizuosi savo poelgius ir savo tikslus, norus, tada iš aukščiau tau pateiktų žinių, mąstymas apie tai, padės tau pasiekti žmogiškąjį tipą. Daugybė žmonių tam tikrose situacijose parodo save kaip tikrus žmones.

Ar yra psichikos tipų testai?

Visuomenėje neegzistuoja testų procedūra, kurioje vienas žmogus gali nustatinėti kito žmogaus psichikos tipą. Eksperimentinė psichologija ir dirbtinis psichikos testavimas yra neetiška veikla, kuri gali būti naudojama tik zombių ir biorobotų gamyboje.

Tik asmeninis gyvenimas yra tikras atsakymas žmogui, kas jis yra, niekas kitas to pasakyti negali, o ir neturi jokios dvasinės moralinės teisės.

Vienas ir tas pats subjektas skirtinguose savo gyvenimo perioduose ar skirtingame dienos bėgyje gali būti ar „bandos” elementu, ar asmenybe. O tai reiškia, kad visuomenė neturi jokių galimybių sudarinėti statistiką, nes viskas kinta. Be to, bet koks žmogaus lygio nustatymas yra jo asmenybės valdymas kodavimu.

Dėmesio!
Visuomenėje atsiras demonai, kurie pasigriebs šią idėją: matuoti žmogaus psichiką, testuoti vaikų psichiką.

Kas gi atsitiks, jei taip įvyks?
Šitam testavimui pasiduos tik minios (bandos) mąstymo žmonės ir kita minios pusė – elitas, kurių laukia inkvizicija arba amžinas gydymas psichotropikais ir naujom technologijom. Atsitiks dar ir tai, kad bus sukurta nauja parazitų komanda – profesionalūs „sielų matuotojai”. Tik kas pamatuos sielų matuotojus?

Tik pats žmogus sugeba nustatyti savo psichikos tipą, apie tai žinodamas ir taikydamas savęs stebėjimą.

Tu turi žinias, žinai kaip gyveni, todėl aiškia matai, koks yra tavo psichikos tipas.
Šaltinis – internetas

Dėmesio!!!Čia išvardinami psichikos tipai yra ne tam, kad kitus „matuoti“, o tam, kad save pamatyti!
Psichikos tipai turi padėti žmogui suprasti, kokie yra žmonės ir kodėl jie taip elgiasi. Turėtų padėti, tačiau nebūtinai padeda, nebūtina to priimti, kaip tiesos, nes psichikos tipai – tik dar viena žmonių hipotezė, kad rūšiuoti žmones.
Taip. Informacija gera apmąstymams, tačiau būkite budrūs ir pasverkite, o kas gi

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Search

+