Dievų ir protėvių įsakymai

Tai žynių kadaise surašyta mūsų senųjų dievų ir protėvių išmintis. Surašyta tam, kad Žemėje triumfuotu teisingumas, nepaliekantis vietos iškraipymams ir iškrypimui. Pažinkite, žmonės, įsakus dievų ir pamokymus protėvių savo.

1. Gerbkite tėvus savo ir senatvėje juos išlaikykite, nes kokį rūpestį parodysite tėvam savo, tokio ir iš savo vaikų susilauksite.
2. Išsaugokite atmintį apie visus jūsų giminės protėvius ir jūsų palikuonys atsimins apie jus.
3. Ginkite jaunus ir senus, tėvus ir motinas, sūnūs ir dukras savo, nes tai giminės jūsų, išmintis ir šviesa tautos jūsų.
4. Skiepykit atžalose savo meilę protėvių Žemei, kad nesusigundytų stebuklais šalių užjūrio, bet patys kurtu juos ir šalį savo šlovintų jais.
5. Nekurkite stebuklų gerovei savo, bet dangaus ir giminės savo labui.
6. Suteikite pagalbą artimui esant jam bėdoje, nes bėdai aplankius jūsų namus ir jūs pagalbos sulauksite.
7. Darykite darbus gerus, taip šlovinsite savo giminę ir protėvius savo ir įgysite globą Dievų savo.
8. Prisidėkite prie šventviečių ir šventovių statybų, saugokite ir godokite išmintį seną Dievų duota.
9. Po nuveiktų darbų plaukite rankas savo, neplaudami jų Dievo duotą jėgą prarandate.
10. Atlikite apsivalymus vandenyje tekančiame, taip nuplaudami savo baltą kūną pašventinat jį jėga Dieviška.
11. Stiprinkite Žemėje Dangaus Dievų duotus įstatymus.
12. Švęskite šventes Dievų duotas.
13. Nepamirškite Dievų savo, jų šlovei ugnį uždekite ir įgysite jų malonių ir palankumą.
14. Neskriauskite kaimynų savo, gyvenkite su jais taikoje ir santarvėje.
15. Nepažeminkite žmogaus orumo ir te nebūna pažemintas jūsų orumas.
16. Neskriauskite kito tikėjimo žmonių, nes Dievas yra vienas visiems.
17. Nei už auksą, nei už sidabrą neparduokite Žemės savo, nes prakeiksmą užsitrauksite ir nebus jums atleidimo iki dienų jūsų galo.
18. Ginkite Žemę savo ir nugalėsite ginklu teisiųjų, visus priešus tėviškės savo.
19. Ginkite nuo svetimšalių visas žemes Rasėnų, kurie ateina su ginklu rankose nedorų ketinimų vedini.
20. Nesigirkite jėga savo mūšin eidami, girkitės ja grįždami iš jo.
21. Nedalinkite pagonims slaptos išminties.
22. Neįtikinėkite žmonių, kurie nenori jūsų klausyti ir išgirsti išmintį jūsų.
23. Saugokite savo šventoves ir šventvietes nuo svetimšalių pagonių išniekinimo. Jei neišsaugosite šventovių savo ir tikėjimo protėvių savo, aplankys jus suspaudimas didelis.
24. Kas palieka tėviškę savo geresnio gyvenimo vedinas, tas atskalūnas ir te nebūna jam giminės atleidimo, nes nusigręš nuo jų Dievai.
25. Nesidžiaukite svetimo nelaime, nes tai nelaimę jūsų namams prišaukia.
26. Nepiktžodžiaukite ir nesijuokite iš tų, kurie jus myli, bet į meilę atsakykite meile ir įgysite jus Dievų globą.
27. Mylėkite artimą savo, jeigu jis to vertas.
28. Neimkite į žmonas brolis sesers savo, sūnus motinos savo, nes užrūstinsite Dievus savo ir giminės kraują suteršite.
29. Neimkite į žmonas savo moterų tamsiaodžių, nes suteršti bus namai jūsų ir giminė pražudyta. Į žmonas imkite baltaodes, tuo savo namus šlovinsite ir giminę pratęsite.
30. Nenešiokite moterys rūbų vyriškų, nes bus prarastas jūsų moteriškumas.
31. Negriaukite šeimos sąjungos, Dievais pašventintos, nes prieš Dievų valią pasuksite ir tuo laimę savo sugriausite.
32. Te nepaliestas būna vaisius motinos įsčiose, kas jį pražudys užsitrauks Dievų rūstybę neišmatuojamą.
33. Mylėkite moterys vyrus savo, nes tai jūsų ir giminės jūsų apsauga ir globa.
34. Negerkite be saiko gėrimų svaigių, kas tuo piktnaudžiauja praranda žmogų savyje.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Search

+