Alkoholikai

Alkoholikai gaminami pagal planą

Kai buvo sudaryti alkoholio pardavimo grafikai ir sulyginti su žmonių katastrofiniu susinaikinimu minėtais būdais, tai tie grafikai sutapo 1:1.
Tiek, kiek planuojama padidinti alkoholio gamybą, tiek bus alkoholikų, našlaičių, nusikaltimų, mirčių, nelaimių, ligų… O tai reiškia, kad visas šias nelaimes planuoja… valstybė.

Nuo Chruščiovo iki Brežnevo laikų Rusijoje buvo vystoma tautos alkoholizacija. Ir vystoma ji buvo pagal griežtą planą. Planinis biudžetas skyrė kas metai vis didesnes sumas alkoholio gamybai, kavinių, barų steigimui. Todėl jūs, būdami pedagogais, turite sakyti tiesą ir skiepyti tiesą, nes nuo jūsų priklauso, kokia tautos ateitis. Tautos gimstamumas didėjo 1%, o alkoholio gamyba 10-15%. 1965m. vienam žmogui buvo priskaičiuota jau 5 litrai. 1980m. – 11 litrų. Riba jau peržengta.
Pedagogams reikia padaryti dvi išvadas: pirma, tai, kad žmonių nukvaišinimas alkoholiu intensyviai vyksta per pastaruosius 30 – 40 metų.
Antra išvada, kad žmonių nukvaišinimas daromas planuotai, o ne stichiškai.

Ką duoda žmonėms kvaišinimasis alkoholiu?

Alkoholis veda link daugybės mirčių, nusikaltimų, nelaimingų atsitikimų, kepenų cirozės, vėžinių susirgimų, karštligės ir daugybės kitų žmonių susinaikinimų būdų.
Kai buvo sudaryti alkoholio pardavimo grafikai ir sulyginti su žmonių katastrofiniu susinaikinimu minėtais būdais, tai tie grafikai sutapo 1:1.
Tiek, kiek planuojama padidinti alkoholio gamybą, tiek bus alkoholikų, našlaičių, nusikaltimų, mirčių, nelaimių, ligų… O tai reiškia, kad visas šias nelaimes planuoja… valstybė.

Kartais galime pastebėti vadinamą kovą prieš alkoholikus, tačiau alkoholio prekyba ir gamyba ir toliau didinama. Alkoholikų kiekis šalyje priklauso ne nuo to, kaip valstybė kovoja su alkoholikais, o nuo to, kiek pinigų valstybė planuoja gauti iš alkoholikų, parduodant jiems alkoholį. Atrodo, kad žmogus pats sprendžia kvaišintis jam ar ne. Tačiau, deja, jis pasiduoda tai informacijai, kuria yra bombarduojamos jo smegenys.

Alkoholio reklama gatvėje, filmuose, TV, parduotuvėse daro įtaką visiems žmonėms, ir retas kuris gali išlaikyti savo sąmonę laisvą.
1960m. alkoholikai Rusijoje buvo registruojami, jų tada buvo pusė milijono, o 1970m. – penki milijonai. Vienuolika kartų daugiau, lygiai tiek, kiek valstybė planavo parduoti alkoholio. O narkologai sako, kad yra ne taip, nes pas juos registruojami tik vienas iš trijų alkoholikų. 1982m. nuo alkoholio pardavimo gauta 66 milijardų rublių. Tai visų Rusijos žmonių trečdalis atlyginimo per metus. Tačiau tais pačiais metais alkoholio padaryta žala valstybei buvo 140 milijardų rublių.
Kaip čia yra? Ogi paprastai – krenta ekonomika, kurią smukdo nusigėrę žmonės. Girtuoklių sukelti gaisrai, nelaimės, nusikaltimai, pravaikštos, žmogžudystės – tai smukdo valstybę. Galop už alkoholį gautas pelnas tapo tris kart mažesnis, nei alkoholio padaryti nuostoliai. Amerikonai paskaičiavo, o kaip gi pas juos? Pas juos nuostoliai dėl alkoholio žalos aštuonis kartus viršijo gaunamą alkoholio prekybos pelną. Nei vienoje valstybėje prekybos alkoholiu pajamos neviršija alkoholio padarytų nuostolių.

Sobriologijos įstatymas – alkoholio prekyba valstybei nėra naudinga, nes parduoto alkoholio žala visada didesnė už pajamas.

Zelenagorske valdžia sugalvojo papildyti biudžetą, pastačius alkoholio gamyklą. Mokytojai protestavo. Tačiau valdininkai jiems pasakė: „jūsų alga priklauso nuo to, kiek parduosime alkoholio, nedrįskite protestuoti.“ Pasirodo, kad mokytojai gautų algą, nėra kito būdo, tik alkoholio gamyba ir prekyba. Bet koks sobriologas žino, kad alkoholio gamyba naikina biudžetą, tačiau merai, valdininkai…?

Mirtis nuo alkoholio. Afganistanas

Rusų girtuoklystei yra tik 40 metų. Jeigu, kaip teigia informacijos priemonės, rusai būtų gėrę 300 metų atgal, jų jau seniai nebebūtų kaip nacijos.
Yra 1980m. duomenys: nuo alkoholio žuvo 50.000 žmonių. O kiek jų žuvo Afganistano kare per 10 metų? Apie 14.000 karių. Ir Afganistano avantiūra yra laikoma nacionaline tragedija. Taip, tai tragedija. Tačiau nuo alkoholio kasmet žūna 50.000 žmonių, ar tai nėra tragedija? Ne, tos mirtys ne tragedija, pagal valstybinius standartus tai… norma. Prisigėrė – pasikorė, prisigėrė – nuskendo, prisigėrė – užmušė, prisigėrė – mirtinai sušalo, mašina pervažiavo girtą, nes jis pats užgriuvo ant jos, visa tai nėra konstatuojama kaip alkoholio poveikis, o tik kaip nelaimingas atsitikimas. Nuskendo vieno metro gylyje, nes buvo girtas… nėra taip rašoma. Paminėta tik … nuskendo.
Sobriologai padarė statistiką ne tik nuskendusių šiaip sau, o nuskendusių neblaiviam būvyje. Ir jie gavo tokį skaičių: per metus Rusijoje žūna 920.000 žmonių nuo alkoholio poveikio. Aš nutariau padaryti statistiką ir pats. Turiu žmogų gydytoją, kuris pasirašo mirties aktus. Toje kelių kaimų teritorijoje mes su juo radome per metus 38 žuvusius, iš jų 2 dėl alkoholio kaltės. Tačiau, kai pradėjome gilintis į žuvusių tyrimus, radome 26 mirtis dėl alkoholio kaltės. Pažiūrėkite kapinių užrašus, kiek daug jaunų žmonių šiandien prilaidota…

Karas Čečėnijoje. Žūsta kariai. Tragedija. Tačiau, kai jauni vaikinai žūsta nuo alkoholio, tai ne tragedija, tai – norma. Taip formuojamas visuomenės požiūris.

Našlaičiai ir išsigimėliai

1986m. našlaičių kiekis padidėjo tris su puse karto, nei prieš keturiasdešimt metų pokariniu periodu!!! Pasirodo, tėvų neturi tik 5% vaikų, o 95% vaikų juos turi, tik anie nusigėrė ir neteko teisių į savo vaikus. Pasirodo, kad alkoholio ginklas iš vaikų atėmė tėvų daugiau nei pasaulinis karas.
Pažiūrėkime, ką padarė karas, ir ką padarė alkoholis. Taip, po karo buvo daug našlaičių, skausmo, tačiau po karo gimė sveiki vaikai: pilnaverčiai ir neligoti. Nauja karta, būdama sveika, atstatė pramonę ir pakėlė šalį. Tačiau po alkoholinio karo, kuris dabar šiuo metu vyksta visame pasaulyje, tautų išgelbėti nėra galimybių, nes gimsta išsigimę vaikai, nauja karta turi priklausomybę nuo narkotikų ir nebesugeba elgtis normalaus žmogaus ribose, nebesugeba dirbti, kurti, kovoti, mąstyti.

Primenu jums, kad jeigu šalyje yra suvartojami 8 litrai alkoholio žmogui per metus, vyksta genetinis tautos išsigimimas. Jokie baisiausi pasaulio karai nesukūrė žmogaus išsigimimo.

Kuo apsprendžiama, kad vyksta išsigimimas?
Tai rodo psichiškai nesveikų vaikų naujagimių skaičius. 1980 metais buvo 3,5% vaikų, visiškų debilų, ir 13% – protiškai atsilikusių. Tai reiškia, kad kas šeštas vaikas yra išsigimęs. O kiek dar yra išsigimimų, kuriuos nustatyti galima tik tada, kai vaikas paauga? Vėlai pradeda kalbėti, lėtai vystosi, o mokykloje nesugeba mokytis. Tada jiems nustatomas psichinis nukrypimas ir juos siunčia į specialias mokyklas arba specialias klases.

Dabar „tokių” vaikų bumas.

Duomenys, kad alkoholio prekybos ir gamybos biudžeto planai 98% sutampa su žmonių išsigimimu, yra užslaptinti. Apie juos visuomenė nėra informuota.

Specialių mokyklų debilams nespėjama statyti visose prekiaujančiose alkoholiu šalyse.
Vertėjo pastaba: „Kaip mato mūsų lankytojai, kad šiandien Lietuvoje tokių mokyklų net nėra už ką statyti, valstybė negali skirti tam lėšų, nes matomai nemato reikalo terliotis su nesibaigiančių išsigimusių vaikų skaičiumi. Šiandien Švietimo ministerija rado kitą būdą: jie integruoja debiliukus į sveiką mokyklą, ir verčia jais užsiimti paprastus mokytojus, kurie niekada nesimokė dirbti su psichiškais ligoniais. Mokytojus, kurie pasipriešina, jie siunčia kelių savaičių kursams, kad jie „išmoktų“ dirbti su ligoniais, nors tai turėtų būti psichiatrų darbas. Dabar netikrų „psichiatrų“ darbas normalių vaikų mokyklose yra vadinamas „specialioji pedagogika.”
Tie mokytojai sukurti tam, kad debiliuką bent aštuntai klasei išmokintų daugybos lentelės.
Kas gi tie atsilikę vaikai? Tai mūsų ateitis. Tai mūsų 21 amžius.

Sakoma, dabar naujos technologijos, kompiuterizacija, progresas, tik kam girtuokliams kompiuteriai? Kažkas paskaičiavo: kad jeigu, nuo šiandien įvykus stebuklui, išsigimėliai nebegimtų, tai reiktų 70 metų, kad jau esamieji milijardai išmirtų. Bet jie gimsta, nes niekas neaiškina žmonėms, kas yra alkoholis. Ekologiškai švariose vietovėse gimsta išsigimę vaikai, nes jų tėvai … kultūringai geria. Lengvas šizofrenijos laipsnis šiandien – nemažos jaunimo dalies diagnozė.

Šiandien 90% mokinių yra ligoti. Murmanske visi 100% moksleivių yra sergantys. O gal studentai sveikesni? 85% studentų yra sergantys. Tai yra genetinis išsigimimas. Dėl alkoholio vartojimo gali būti bet kokie fiziniai ir psichiniai naujagimio sutrikimai.

Vaiko pradėjimas

Daugelis žmonių galbūt nenori žinoti, o galbūt nežino, kad alkoholis lytinėse liaukose laikosi virš 25 parų. Tai yra žinoma labai seniai. Naujavedžiams senovėje niekada nesiūlydavo vyno. Moterį alkoholikę laukdavo mirties bausmė.
Vyrų lytinės ląstelės išsivalo nuo alkoholio per tris mėnesius, jeigu jis visus tuos tris mėnesius nevartos jokio alkoholio: alaus, vyno, degtinės ir kitų gėrimų su laipsniais.
Moterys neturi šito vyriško sugebėjimo atsinaujinti. Moteriškos lytinės ląstelės duotos moteriai visos iš karto visam gyvenimui. Jos neatsinaujina, tačiau jos yra visiškai apsaugotos nuo bet kokių įmanomų nuodų, išskyrus alkoholį. Alkoholis, kai moteris jį geria, prasiskverbia į moters lytinę sferą ir pakenkia visas šias lytines ląsteles, sulaužo genetinį seifą. Pakenkia dar negimusių vaikų ateičiai. Ir su kiekviena šampano taure, su kiekvienu alaus bokalu, taurele vyno ar degtinės, pakenktų ląstelių kiekis didėja. Nėra jokių garantijų, kad prieš dešimt metų pakenkta ląstelė nebus apvaisinta.

Mergina, ateityje norinti turėti sveikus, stiprius, pilnaverčius vaikus, turi žinoti, kad alkoholis šitą galimybę bet kada gali atimti. Ar tai žino mūsų mokiniai? Jūs, pedagogai, turite jiems tai pasakyti. Bet ir pedagogai apie tai nežino…o ar žino apie tai gydytojai?

Šveicarija 19 amžiuje buvo laikoma medicinos centru. Ten buvo pastebėta, kad gimstamumas tai didėja, tai mažėja. Pasirodo, per pirmojo vyno šventes moterys pastodavo dažniau, nei per paprastas dienas, ir joms gimdavo nepilnaverčiai vaikai. Šveicarai, žmonės delikatūs, pavadino tuos vaikus šventiniais vaikais. Lotynų Amerikoje tokie atsilikę vaikai įgavo karnavalinių vaikų pavadinimą, nes per karnavalus ten gerdavo visi. Alkoholikams vaikai gimsta nepriklausomai nuo to, kiek jie geria. Kultūringai geriantiems per šventes pradėti vaikai gimsta daug dažniau. Pasirodo, yra tiesioginis ryšys tarp gimstančių atsilikusių vaikų ir per šventes geriančių moterų.
Jeigu moteris nėra gėrusi jokio alkoholio, kaip pavyzdžiui musulmonė, jos tikimybė pagimdyti nesveiką vaiką yra 1%. Jeigu moteris kvaišinasi alkoholiu kultūringai, tik per šventes, ji rizikuoja jau 7%. O pas tą, kuri geria kasdien alų ar ką kitą, jau yra 70% rizikos.

Kodėl sveikatos ABC neskelbia tiesos?

Kodėl žmonės to nežino, kodėl apie tai nekalba sveikatos ABC? Todėl, kad, jeigu moterys tai masiškai sužinos, jos gali atsisakyti kvaišintis alkoholiu, ir tada alkoholinė mafija turės labai didelių nuostolių.

Valstybei parduoti alkoholį yra nuostolinga, nusigėręs jaunimas nesugeba net savo valstybės sienos apsaugoti, o paprastam žmogui ar verta pirkti alkoholį? Geriau jis tuos pinigus pamestų, tada niekam žalos nepadarytų. O pasigėręs jis griauna savo sveikatą, vaikus koduoja alkoholizmui, žmona arba kenčia nuo jo, arba pati tampa alkoholike, tai kame čia gėris, kame – vertė?
Pagal istorijos mokslų daktaro Viktoro Krivonogovo lekciją „Sobriologija”
Redagavo J. Juršys

3 Komentaras

  1. "Besiritančiai" gyvenantys žmonės savo viduje daug anksčiau taip atrodo, nei išorėje. Bet va, kad jie dar vaikšto būdami tokie IR išorėje, tai čia – medicina šituo pasirūpina. O kadangi išorę patvarkyti kainuoja daug brangiau, tai ir gyvena įprastai "suvargę" vaikščiojantys vaistų sandeliai :)

  2. superinis klipas!! O butent taip atrodancius zmones galima daznai sutikt gatveje, nes eilinio zmogaus ir gyvenimo budas daugiau ar maziau panasus.

  3. Valdžia gudriai platina alkoholį per kai kuriuos šokoladinių saldainių ar šokolado plytelių gaminius. Kad ir „Karūnos” juodojo šokolado su lazdynų riešutų įdaru gabalėlis, begulintis šalia kitų tos įmonės dailiai įpakuotų šokoladų plytelių. Iš pažiūros – nekaltas, daugumos mėgiamas. O jo sudėtyje – spiritas. Na, pagirtina, sudėtį parašo. Žmogus gali rinktis – pirkti ar ne. Tik kas kelintas tą sudėtį šifruoja? Ypač vaikai…Taip kad slaptosios „bombikės” valdžios yra tai vienur, tai kitur pamėtomos, tad, žmonės, atidžiai persiskaitykit perkamų saldėsių sudėtį.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Search

+