Kam naudinga alkoholio gamyba ir pardavimas?

Alkoholis ir tabakas – ne prekė, o narkotikai. Rinkos dėsnių jiems taikyti negalima. Taip tvirtina rinkos šalys, kuriose rinkodara egzistuoja 300 metų. Kam naudinga alkoholio gamyba ir pardavimas? Tiems, kas gamina ir parduoda. O kiek jų yra? Tik 1%. Paradoksas – 99% nenaudinga, 1% naudinga. Gamtoje tai vadinama parazitavimu. Negamina nieko naudingo visuomenei. Gamina nuodus. Subjektyviai tai „padorūs“, gerai atrodantys žmonės, geri tėtės ir mamos, bet tik saviems vaikams.

Apie vabalą

Skruzdėlyne kartais apsigyvena vabalėlis ir pradeda valgyti jų maistą, kiaušinius. Skruzdėlynas siunčia karius, ir kas gi įvyksta? Tas vabalėlis neturi jokių apsigynimo priemonių, jis tik paleidžia skystį, kurio apsilaižiusios skruzdės apsvaigsta ir nebegrįžta į skruzdėlyno darbą. Tai narkotikas. Vabalėlis deda savo kiaušinius, ir skruzdės juos augina, nes apkvaitusios pamiršta savus vaikus. Vabalo vaikai maitinasi skruzdžių vaikais, o skruzdės nebereaguoja į nieką. Toks skruzdėlynas išmiršta, išnyksta, o vabalėliai persikrausto į kitą skruzdėlyną. <…> Sakoma, kad reikia benamiams vaikams pastatyti daugiau prieglaudų. Silpnapročiams siūloma pastatyti daugiau specialiųjų mokyklų. O gi benamiai, išsigimę vaikai yra alkoholio vartojimo pasekmė. Apie tai nekalbama. Ar jūs pet TV, girdėjote ką nors apie tai? <…>  Šiandien niekas negali pasakyti, kiek yra nusigėrusių žmonių.  <…> Alkoholis ir tabakas nėra prekė, tai narkotikai, ir rinkos dėsnių jiems taikyti negalima. Taip tvirtina rinkos šalys, kuriose rinkodara egzistuoja 300 metų.

Kokie piešiasi alkoholio gamybos tikslai?

Materialus tikslas – plėsti verslą, statyti gamyklas, didinti apyvartą, ir kad žmonės į alkoholį žiūrėtų taip, lyg jis būtų šventas pienas, reikalingas , net būtinas „perspektyviam” žmogui.

Mokslininkai – prostitutės

Jeigu alkoholio produkcija didinama, o pirkėjai neperka, tuomet būtina keisti pirkėjo mąstymą ir įdiegti, kad alkoholis būtinas. Prostitutės būna visokios, net mokslininkės, kurios už pinigus gali išrasti bet kokią užsakytą „tiesą”, kad ir alkoholizmui pateisinti. Egzistuoja „Kultūringas alkoholio vartojimas“ pristatytas pasauliui 1950 metais. Juo norėta išmokyti alkoholikus kultūringai gerti. Narkologų išvados teigia, kad alkoholikas po gydymo metęs gerti, kieno nors įkalbėtas kultūringai gurkštelti alaus, akimirksniu krenta į savo ligą – alkoholizmą. Jis neįgalus gerti kultūringai, kaip ir aklas neįgalus matyti. Jis gali būti visišku blaivininku arba alkoholiku. Kito kelio jam nėra. Kodėl? Todėl, kad alkoholiko smegenyse „stabdžių“ centras yra pragertas, jo tiesiog nėra. Jeigu jis negeria, tai gali visą gyvenimą ramiai gyventi. Tačiau alkoholikui pakanka paragauti alkoholio ir jis nusigers iki pamišimo. Paragavęs alkoholio – žmogus žūsta. <…>

Turintys liguista priklausomybę alkoholiui pasijaučia įžeisti, jeigu kartu nesikvaišina blaivūs žmonės. Jie negeriančius žmones verčia gerti alų ar kitas kvaišinimo medžiagas, o jeigu atsisakoma, jie kaltina, kad jų negerbiame. <…>

Kultūringo gėrimo teorija sukūrė dar daugiau alkoholikų. Daug vaikų po paskutinio skambučio nusigėria. <…> Nei vienas iš jų nesvajoja būti chronišku alkoholiku. O kuo gi jie nori būti? Jie nori kultūringai kvaišintis. Štai jums ir kultūringo gėrimo „mokslinės“ teorijos rezultatas. Kultūringas alkoholio vartojimas išmoko norėti „išmokti” kvaišintis. Alkoholio pramonei mirštantys alkoholikai neduoda jokios naudos. Blaivūs vaikai užauga mąstančiais blaiviais žmonėmis, o tai irgi neneša jokios naudos. Todėl vaikų alkoholizacija yra ilgas ir pelningas biznis.

Kultūringai geriamo alkoholio praktika, panašu, sukurta blaivių vaikų likvidacijai. Bet kokia alkoholio gamyba ar prekyba klesti tik tuo atvejų, jeigu alkoholį perka ir vartoja vartotojas.   Žmones galima apgauti gražiais žodžiais: „Vaikučiai, alkoholizmas, tai baisu, tai ligos ir mirtis. Bet mes gi šiuolaikiški, kam kristi į kraštutinumus? Yra auksinis vidurys. Gera muzika, protingi pokalbiai, ir taurė rūšinio vyno su gera užkanda, tai kultūringo žmogaus poreikis. Gi nieko blogo, smagu ir gera. Vyno gėrimas – pasaulinės kultūros dalis. Prie mėsos – raudonas vynas, o prie žuvies – baltas. Šitą gerkite taurele, o šitą gėralą stikline.” Ir vienuoliktokai tampa 99% potencialūs girtuoklėliais, kurie jau neįsivaizduoja nė dienos be alaus, nes jiems įhipnotizuota, kad tai „gerai“.  Sobriologai su vaikų darželio keturmečiais auklėtiniais padarė eksperimentą. Jiems pasiūlė žaisti šventę. Ir žiūrėjo, kas bus. Vaikučiai pagyvėjo, susistumdė stalus, ant jų padėjo kėglius ir mažas kaladėles, susėdo, tuoj pat atsistojo drąsiausias, pasakė tostą, ir vėl, ir vėl… po tosto vaikai imitavo išgėrimą. Po ketvirto tosto berniukai pradėjo svirduliuoti ir kraičioti. Keturi metukai – tai amžius, kai auklėjimas jau pasibaigęs.

Ką tik gimusį savo vaiką tėvelis paima ant rankų, džiūgauja ir kvėpuoja į jį… kuom? Alkoholiu. Vaikas gauna pirmą tėvo alkoholizmo pamoką. <…> Gydytojai – nusikaltėliai rekomenduoja naujagimiams duoti kefyrą. Jame gi yra alkoholio. Kefyras vaikams atstoja alų. Vaikui du metukai. Kas yra blaivus žmogus? Blaivus žmogus yra tas, kuriam alkoholis yra nevalgomas daiktas.  Vaikai užauga tokie, kokie yra auklėtojai. Ne alkoholikai daro vaikus geriančiais, o kultūringai geriantys skiepija jiems nuodus.

Mazochizmas

Alkoholio vartojimas yra šizofrenijos forma, kuri vadinasi mazochizmas. Tai, kai žmogus sąmoningai sau kenkia ir sukelia skausmą, tačiau nuo tokio savęs engimo jaučia malonumą. Jeigu žmogus kiša sau į burną smirdančią nuodingą lazdelę, vadinamą cigaretė, uždega jos vieną galą ir pradeda ryti smirdantį dūmą ir nuo to jaučia malonumą, tai jis vadinamas tabakiniu mazochistu.  Šis procesas nėra paveldimas, bet įgaunamas dėl klaidingos informacijos apie nuodingas medžiagas. Pirmą kartą užtraukę dūmą ar išgėrę alkoholio nuodų, niekas nėra pajutęs malonumo. Tad kodėl žmonės vėliau tai jaučia?

Pavlovo eksperimentas

Stovi staklėse šuniukas. Jam į smegenyse esantį skausmo centrą įvedamas dirgiklis, kuris įjungiamas, kai tik šuniui duodamas maistas. Iš pradžių šuo jaučia skausmą ir kaukia, bet po kokių 5-7 kartų, kai tik pajaučia skausmą, jis džiaugsmingai laukia maisto, jam išsiskiria seilės ir jis jaučia malonumą, nors maisto dar ir nepaduota. Ar suprantate, kas įvyko? Įvesta refleksinė klaidinga reakcija į skausmą. Kaip ir alkoholikui – neskanu, organizmas atmeta, bet po kelių kartų, informacijos dėka, nuodai tampa malonumu, organizmas nuodijamas, alinamas. Taip sukuriamas malonumo imitavimas – refleksu. Vaikui šlykštu gerti degtinę, rūkyti dvokiančias cigaretes, bet suaugę narkomanai sako: „ tu jau didelis, turi tai daryti, būsi vyras“, ir vaikas keičia refleksus. Koks kultūringo alkoholio vartojimo tikslas? Blaivių žmonių likvidavimas. Tarp kultūringai geriančiųjų ir alkoholikų yra tik laiko skirtumas.  Kultūringas alkoholio vartojimas yra palaipsninis perėjimas į liguistą priklausomybę. Kas šeštas kultūringai vartojantis alkoholį taps alkoholikas. Išvada: kuo daugiau kultūringai vartojančių alkoholį, tuo daugiau alkoholikų. Norint sumažinti alkoholikų skaičių, reikia sumažinti kultūringai svaiginančių save skaičių. Tautos išblaivinimas prasideda ne nuo alkoholikų skačiaus mažinimo, o nuo kultūringai geriančiųjų mažinimo.

Sobriologija teigia, kad tautos išblaivinimas prasideda nuo kultūringai geriančių gydytojų ir pedagogų išblaivinimo.

Jeigu į baleto mokyklą ateina stoti mergina, kurios ūgis 120, svoris 120, apimtis 120, jos nepriims. Profesinis netinkamumas. O kodėl gydytojas, vartojantis alkoholį, nuodijantis ave tabaku, pataria kaip nesirgti ir mus gydo? Jis negali dirti šio darbo. Mokytojas, pirmiausiai auklėtojas, pavyzdys mokiniams. O jeigu jis girtas, kvaišinasi ir rūko, koks jis mokytojas? Už ką jį gerbti? Jis netinka šiai profesijai, nes gadina jaunimą.

Ar bus legalizuoti narkotikai? Ar bus kultūringai uostantys, kultūringai leidžiantys sau narkotikus? Jeigu taip, tai po vienos kartos šioje žemėje liks bezdžionės.. Nevartojantis alkoholio – normalus žmogus. Taip, nes jeigu jūs negeriate benzino, tai nereiškia, kad reikia sugalvoti terminą apibūdinantį žmogų, negeriantį benzino. Tai normalus žmogus. Normalūs žmonės nevartoja kvaišalų. Normaliems žmonėms, alkoholis nevartotinas produktas, kaip kad švinas ar nafta. Normalūs, nes nekenkia sau ir nevartoja nuodų. Mes ne blaivininkai, mūsų nereikia blaivinti, mes normalūs. Taip pasiskirstę ir mokslininkai: normalūs ir vartojantys nuodus, kurie mano, kad kultūringai geriantys yra normalūs žmonės. O normalūs – nevartojantys alkoholio mokslininkai teigia, kad alkoholikai – ne alkoholizmo šaknys, o alkoholizmo pasekmė, ir kovoti su pasekme yra beprasmiška. Mokslininkai nustatė, kad aukščiau 1/2 laipsnio alkoholio produktas netinkamas žmogaus vartojimui. O kefyras, gira, mielinė duona, kai kuri konditerija, turi mažesnį laipsnį, kurį organizmas sutvarko nepakenkdamas sau, tačiau vaikams tai nerekomenduojama.

Alus ir šampanas

Alus sunkus alkoholinis gėrimas, kuris vysto liguistą priklausomybę nepastebimai. Baisiausi alkoholiniai gaminiai, ardantys žmonių sąmonę ir mąstymą – alus ir šampanas. Kalbama ne apie cheminę sudėtį. Pasaulinės statistikos duomenimis išaiškėjo, kad pirmą vietą per 200 metų pagal alkoholizmą ir jo žalą užėmė Prancūzija, o tai – šampano ir rūšinių vynų šalis. Antra šalis pagal alkoholio žalą yra Italija, o tai vėl gi vyno šalis. Trečią ir ketvirtą vietas pagal žmonių sunaikinimą alkoholiu turi Ispanija ir Portugalija, o tai – sausų vynų šalis. Šios šalys pirmauja pagal savo alkoholikų ir alkoholio žalos statistiką, o jose gaminami aukščiausios rūšies vynai. Vokietija, Čekija, Olandija, Danija – tai kitas pasaulinio mąsto alkoholizacijos pasekmių rinkinys, ir ten klesti alus. Šalys, kuriose gėrė brendį, viskį, degtinę, žuvusių ir alkoholikų buvo daug mažiau.

Sobriologijos išvada: kuo silpnesnis ir skanesnis alkoholinis gėrimas, tuo jį geria daugiau, dažniau ir anksčiau, todėl greičiau degraduoja. Alus ir šampanas – pagrindinė vaikų alkoholizacijos priemonė. Jeigu prievarta sugirdyti vaikui degtinės, jis išvems, nes tai organizmo apsauginė reakcija. Bet jeigu duoti vaikui atskiestos degtinės, pasaldintos, organizmas nesureaguoja į nuodus. Toks alkoholis, pakliuvęs į vaiko smegenis, griauna apsaugos nuo alkoholio centrą. Po kelių metų šis vaikelis rys degtinę, kaip vandenį, ir jokia organizmo apsauga nebeveiks, nes ji sunaikinta šampanu, alumi, kokteiliais. Tėvai, apmulkinti alkoholinės mafijos, perka vaikų gimtadieniams šampano.

Egzistuoja glaudus ryšys tarp alaus, šampano, vyno, degtinės, tabako ir kitų narkotikų: heroino, LSD, marihuanos ir t.t. Koks tai ryšys? Rūkančių vaikų tikimybė palinkti į narkomaniją yra 15 kartų didesnė, nei normalių. Geriančių vaikų tikimybė narkomanijai 15 kartų didesnė, nei normalių. O geriančių ir rūkančių vaikų tikimybė išauga 140 kartų, nei normalių vaikų. Išvada: narkomanija prasideda nuo alaus ir cigaretės.

Narkomanijos profilaktika – kova su alumi ir tabaku

Moterys tampa alkoholikėmis nuo šampano ir alaus. Jų alkoholizmas nepastebimas, bet jis sėlina lėtai ir užtikrintai. Moteris gali atrodyti visai padoriai, bet jau nebegli gyventi be alkoholio. Žmonės, geriantys alų, į savo organizmą įneša daug daugiau vandens, nei jam reikia. Ar galite išgerti šiaip sau tris litrus vandens sekmadienio popietę? O alaus išgeria. Kraujas atsiskiedžia, širdis perkraunama, vystosi liga, vadinama alaus širdis – ji padidėja, o galingumas sumažėja. Tokie žmonės sunkiai vaikšto, tampa impotentais.

Jeigu nuo 20 metų vyras pradeda gerti alų, tai 30 – ties jis jau turi intymių problemų.

Moterys, mėgstančios rūkyti, turi problemų su dantimis, jie trupa, keičia spalvą, moterims slenka plaukai, dvokia kūnas ir burna. Tas baisus kvapas eina ne iš burnos, o iš pajuodusių, purvinų plaučių. Nerūkantys vaikinai, bučiuodami rūkančią moterį, jaučia peleninės dvoką.
Cigaretėse yra 300 rūšių nuodų. Pusė pakelio surūkytų cigarečių radiacijos kiekis toks pat, kaip 200 rentgeno nuotraukų per metus. Tai – plutonis. Kai žmogus meta rūkyti, šie nuodai iš organizmo valosi 10-15 metų. Kai žmogus suvokia, kad alkoholis yra idiotizmas, jis nebegeria; kol jis tiki, kad alkoholis yra gėris, jis pildo alkoholinės mafijos kišenes ir griauna save. www.sveikata666.lt  pagal istoriko Krivonogovo Lekcija „Sobriologija”

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Search

+