Sobriologija (sobrio lot. – išblaivyti) mokslas apie visuomenės blaivinimą

Sobriologija (sobrio lot. – išblaivyti) mokslas apie visuomenės blaivinimą. Sobriologija – blaivios visuomenės gyvenimo mokslas buvo sukurtas prieš šimtą metų mokslininkų Besterevo ir Viderskio. Kas nutiko, kad šis mokslas niekur nedėstomas? O gi šis mokslas buvo uždraustas. Informacija apie šį mokslą buvo panaikinta ar paslėpta. Narkologai septynis metus mokosi, trisdešimt metų gydo žmones, tačiau nežino nieko apie blaivybės teoriją bei praktiką. Kartą, perskaičius lekciją apie sobriologiją, man pavyko išblaivinti vieną narkologą. Tai buvo didelis pasiekimas, nes narkologai mano, kad jie žino daugiau už visus, ir labai sunkiai keičia savo pasaulėžiūrą. Žinote, kodėl ne gydytojai dėsto sobriologiją? Dar šimtą metų atgal buvo išaiškinta, kad alkoholizmas – ne medicininė problema, o socialinė. O kiekvienas mokytojas, pedagogas kokia tai dalimi yra sociologas.

Ar galima išmatuoti alkoholinę problemą?

Mokslininkai teigia, jog alkoholinę problemą galima pamatuoti rodikliu, kiek litrų alkoholio valstybėje suvartojama vienam žmogui per metus. Visas šalyje parduotas alkoholis sumuojamas ir dalinamas iš žmonių skaičiaus valstybėje. Pasaulinė sveikatos ministerija turi nustatytus duomenys, parodančius, koks kiekis, ką atitinka. Tris litrai per metus 1 žmogui laikoma mažu vartojimu; penki litrai – tai vidutinis vartojimas; septyni – didelis alkoholio vartojimas, o aštuoni litrai ir daugiau yra laikomas katastrofinis alkoholio vartojimas, privedantis prie genetinio išsigimimo. Dvidešimto amžiaus pabaigoje buvo atlikti dešimties šalių tyrimai.  Pirmavo šiame sąraše: Vokietija, Anglija, Prancūzija, Italija. Rusijos nacionalinis ypatumas – blaivybė.

Režisieriai skatina alkoholizmą

Keista, kad filmų, knygų, teatrų kūrėjai, kurdami filmus rodo žmonėms scenas, kur vartojamas alkoholis. Visuomenei yra įmušta į galvą, kad rusai visada buvo girtuokliai. Tai melas. Žmonės, žiūrėdami istorinius filmus, tiki tuo, kas ten rodoma, tuo tarpu mokslinė analizė rodo atvirkščią padėtį. Meno žmonių tamsumas, neišsilavinimas. 1940m. alkoholio buvo suvartojama 2litrai žmogui. Yra rasti keisti Hitlerio dokumentai: „ Užkariautų žemių politika“ rodo, kad nesiruošė fašistai visų išnaikinti, nes tikslas buvo turėti vergovinę darbo jėgą. Tačiau planuose buvo tai, kad visuose miestuose, kaimuose, visą parą, visur organizuoti alkoholio prekybą, pačiomis mažiausiomis kainomis. Ar tai jums neprimena šiandieną? Tuose dokumentuose buvo pažymima, kad, jeigu žmogus neturės pinigų nusipirkti alkoholio, tai galima duoti jam alkoholį nemokamai, už kilogramą rusų klasikinės literatūros. Tokiu būdu jie pasiekė dviejų tikslų: nugirdyti žmones ir sunaikinti rusų kultūrą. Hitlerio replika: „Slavams jokios higienos ir jokių skiepų, tik degtinė ir tabakas.“ Po karo, atstatinėjant pramonę, atstatė ir alkoholio gamybą. 1950m. vienas rusas išgerdavo vidutiniškai 3kartus mažiau, nei anglas, septynis kartus mažiau nei amerikonas, ir dešimt kartų mažiau nei prancūzas. Štai jums tiesa. Yra sukurta daugybė rusų kino komedijų, kuriuose išjuokiama rusų nacija, kaip alkoholikų nacija. Tie filmai: „Nacionalinės medžioklės ypatumai“ ir kiti, formuoja atitinkamą žmonių elgesį ir turi tikslą. Visi tokie filmai yra prieš rusų tautą. Masinė kultūra šiandien skleidžia antinacionalinę rusų propagandą. Yra bandoma įdiegti, kad alkoholikais buvo visi mūsų protėviai, ir tai melas. Pagal istorijos mokslų daktaro Viktoro Krivonogovo lekciją

Search

+