Gydymo metodas

Daug žmonių yra visiškai atitrūkę nuo savęs pažinimo, jais naudojasi visi, norintys parduoti savo produktą. Kai kuriems žmonėms galima įteigti skonį, požiūrį, moralę, ir tuomet vartojantys alkoholį sako, jog patiria malonumą. Mokslas įrodo, kad vartojantys alkoholį, malonumo nepatiria, o kalbantys apie tokį malonumą nuo alkoholio, yra propagandinėje psichologinėje įtaigoje. Yra daugybė eksperimentų, įrodančių ir parodančių, kaip vienus žmones veikia kitų žmonių nuomonė. Štai vienas jų. Susodina į eilę 15 vaikų ir visiems duoda po stiklinę saldaus kompoto, tik paskutiniam – rūgštaus gėrimo. Kai pirmasis paragauja, jo klausia, koks skonis? Jis atsako, kad saldu. Antrasis atsako: saldu, trečiasis: saldu ir t. t., o penkioliktas, paragavęs susiraukia, bet sako: saldu. Visi pasakė saldu, ir jis sako – saldu. Psichoterapeutas Suganiako gydė nuo alkoholizmo originaliu būdu. Jis liepdavo alkoholikui atsinešti butelį degtinės. Ligonis apsidžiaugdavo: „O čia tai bent gydytojas, taip man gydytis patinka.” Kitą dieną atsineša butelį degtinės. Gydytojas pasodina jį baltų sienų kambarėlyje, kuriame taburetė, stalas, taurelė, popieriaus lapas su klausimais ir rašiklis.
– Štai tau klausimai, – sako gydytojas, – atsakyk raštu. Jei kas nors ne taip – kviesk mane. Tik visus atsakymus rašyk būtinai kaire ranka. 1. klausimas: Vardas ir pavardė.
Alkoholikas kaire ranka vedžioja atsakymą. 2. klausimas: Gerti nori? – rašo: noriu. 3. klausimas: Jeigu nori, įsipilk ir išgerk. Prisipila taurelę ir išgeria. 4. klausimas: Ką jauti burnoje? – Nieko. 5. klausimas: Ką jauti skrandyje? – Nieko. 6. klausimas: Ką jauti galvoje? – Nieko. Rankose nieko, kojose nieko… 9. klausimas: Gerti nori? – rašo: noriu. 10. : Jeigu nori, įsipilk ir išgerk. Prisipila taurelę ir išgeria. 11. : Ką jauti burnoje? – rašo: rūgštu. 12. : Ką jauti galvoje? – rašo: galvoje pradeda ūžti. 13. : Ką jauti skrandyje – rašo: degina. 14. : Ką jauti rankose? – rašo: drebėti pradėjo. 15. : Ką jauti kojose? – rašo: kojose silpna. 16. : Gerti nori? – rašo: noriu. 17. : Jeigu nori, įsipilk ir išgerk. Prisipila taurelę ir išgeria. Bet siaubingai ūžia galvoje, skrandį degina, rankos, kojos medinės. Pašoka ir beldžia į duris. Ateina gydytojas. – Degtinė kažkokia keista. – Kodėl keista? Tu ją pats atsinešei. – Nuo degtinės man linksma, o nuo šitos galva ūžia, kojos medinės ir širdis smarkiai plaka. – Na, tada viskas aišku. Šitą degtinę išpilsime, – degtinę išpila į klozetą. – Ateik rytoj ir atsinešk geros degtinės. Pakartosime gydymą. Rytojaus dieną vėl po trečios taurelės jis sako, kad degtinė ne tokia. Dvi savaites jis gydosi tokiu būdu, o trečią savaitę supranta, kad jokio džiaugsmo degtinėje nėra. Tai organizmo nuodijimas. Jis nuodija save ir nuodijimo simptomus užrašo kaire ranka. Kodėl kaire ranka? Nes tai pats svarbiausias dalykas šitame metode. Kaire ranka rašyti nėra įprasta, rašoma ilgai ir rašydamas pajaučia neigiamus simptomus. O jeigu rašytų dešine ranka, tada viskas įprasta, ir jis greitai surašytų įprastas nuomones, kurias žino mintinai.
Kai žmonės sako, jog patiria malonumą nuo alkoholio, tai kolektyvinis psichologinis efektas. Visi pradedantys, išgėrę degtinės, susiraukė ir pasijuto blogai. Alkoholikai teigia: „tai tik iš pradžių, priprasi, būk vyras…”. Žmogus sutinka, kad patiria tai, kas yra šlykštu yra malonu. Nieko nebeįrodysite tiems, kurių smegenys užnuodytos. Jie tik ieško, kaip pateisinti savo ydą? Nėra prasmės jiems ką nors aiškinti, nes jie jau serga, nes visada randa nuodijimosi pateisinimą. Pasiteisinimai dažniausiai tokie: kiti dar daugiau geria, arba, kad yra labai jautrūs žmonės ir negali išlaikyti gyvenimo įtampos. Prigalvoja visko, kad tik netektų gydytis.

Kalbėkime, rašykime, skelbkime ir rodykime apie tai, kad žmonės žūsta nuo kvailumo, nuo nežinojimo, nuo apgaulės, kad nuodai nekenkia. Labai norėtųsi, kad Bažnyčia šioje srityje būtų veiklesnė. Daug žmonių eina gelbėtis į sektas, nes ten laikomasi blaivybės. Pagal V.G. Ždanovo medžiagą.

Search

+