Alkoholikai

Moksleivio referatas apie antialkoholinę Valančiaus veiklą

Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai gali mokytis ne tik taisyklių ar interpretacijų, jie gali sužinoti ką ir kaip veikė ir veikia žymi Lietuvos kultūros inteligentija, kad Lietuvos žmonės išliktų žmonėmis.

Čia yra refetaro apie M. Valančių ištraukos, kurias paruošė septintokas Žygimantas. Šis referatas yra patalpintas į stendą klasėje. Vaikai sužinojo, kad Valančius ne tik rašė knygeles vaikams, jis kovojo, kad lietuviai išliktų sveika tauta, neprasigertų, kaip to siekė tuometinė caro valdžia. Vienas jaunuolis išsireiškė, kad reikia būt labai stipriai asmenybei, kad pasiekt tokių rezultatų, kaip kad Valančius. O tokių stiprių asmenybių jie nežinantys. Mokykloje yra vykdoma alkoholio prevencinė prorgama, auklėtojai kalba apie svaigalų žalą per klasės valandėles, tačiau vaikai susiduria su apgaulinga realybe – didžioji dauguma, skelbianti, koks blogis yra tas alkoholis, pati jį….geria…kultūringai, su saiku. Tai kur čia tiems vaikams – tiesa? Vaikams mokyklose intensyviai diegiama, kad kultūringai gerti nėra nesveika ar blogai.

Motiejus Valančius, kunigas, blaivininkas, švietimas, mokslas, blaivybė, geradaris

Apie Valančiaus veiklos rezultatus daugiau galima skaityti:
http://www.sveikata.info/naturalus-gyvenimas-vietoj-blaivinimo

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Search

+