Neįgalaus vaiko teises turėtų ginti įstatymas

Ar gina Lietuvos įstatymai neįgalų vaiką? Ar Europos sąjunga gali toleruoti „tokią” integraciją? Mums rašo susirūpinusi mama.

APGINTI VAIKĄ

Esu labai nustebinta, sužinojusi, kad mano dukrą, kuri turi visišką negalią ir jos diagnozė: autistė ( Retto sindromas) , nežymus serebrinis paralyžius, epilepsija, hiperaktyvi, sunkus protinis atsilikimas, visiškas kalbos neišsivystymas. Ir jos protinio išsivystymo lygis yra kaip 9 mėn. vaiko, norima patalpinti į bendrojo lavinimo mokyklą, kur mokosi sveiki vaikai.

Aš, aišku, visiškai nesutinku su tokiu neatsakingu sprendimu mano dukros atžvilgiu, nes suvokiu, koks yra akivaizdus skirtumas tarp sveiko ir proto invalido vaiko. Keista, kad to nesuvokia pedagogikos/psichologijos specialistai, jeigu tai jų nuostata. O keisčiausia, kad norima sutaupyti invalido vaiko sąskaita.
Ir tai nėra mano subjektyvi nuomonė, kad sveiki vaikai turi mokytis bendro lavinimo mokyklose, o tokie, kaip mano dukra – specialiose mokymo įstaigose pagal specialią lavinimo programą ir jau įprastoje aplinkoje.

Esu kalbėjusi su mokytojais, kurie yra savo mokomosiose klasėse turėję žemesnio ar žemo protinio suvokimo vaikų. Esu kalbėjusi su kai kurių tų vaikų tėvais ir net pačiais vaikais. Jie dalijosi savo patirtimi, ir ji, ta patirtis, nedžiugina. Atvirkščiai, tiek vaikai, tiek tėvai, tiek ir mokytojai patiria daug problemų, o iš neįgalių vaikų yra atvirai tyčiojamasi: klasės draugai vadina juos debilais, nevengia pastumdyti, paerzinti, atvirai pasišaipyti ir net primušti. Nuo jų neatsilieka ir kai kurie pedagogai. Kitų, sveikų vaikų, tėvai taip pat reiškia nepasitenkinimus, kad jų sveiki vaikai turi mokytis su protiškais atsilikusiais.Aš myliu savo mergaitę ir nenoriu, kad ji būtų žeminama tokiais būdais.
Ir dar: mano dukra, yra 9 mėn kūdikio proto ir ji pati nepajėgi naudotis tualetu, todėl kelis kart dienoje jai būtina keisti sauskelnes, ji pati nevalgo, ją reikia maitinti. Mokykloje su sveikais vaikais ji bus maitinama bendroje valgykloje . Kaip ji bus pamaitinta labai įdomu? Ir kokia gali būti reakcija sveikų vaikų žiūrint į mano dukrą , kai ji bus maitinama. Klasėje maitinimas , sveikų vaikų mokykloje gali neatitikti higienos reikalavimų.

Mano dukrai skauda kojas, todėl dažnai sėdasi arba gulasi ant grindų, ji iš vis nekalba, tačiau pastoviai spontaniškai leidžia garsus, ji būna agresyvi gali susižeisti pati ir sužeisti kitus vaikus. Ją reikia pastoviai prižiūrėti, kad nesusižeistų ar ko nesužeistų.

Turiu jums klausimą, kas atsakys, kai ji susižeis pati arba sužeis kitus vaikus, ar išdauš pavyzdžiui – langus? Dar vienas klausimas, kas padengs mano vaiko gydymą tokiu atveju ir nuostolius mokyklai?
Visiškai yra aišku, kad toks neįgalus vaikas nesilavins/neprogresuos bendrojo lavinimo mokykloje, nes jos mokymui ir lavinimui reikia išmanančio spec. pedagogo ir prižiūrinčio asmens ,kuris skirtų jai savo dėmesį ir laiką, keistų sauskelnes, maitintų per pietus, ir dėl saugumo pastoviai būtų šalia tiek pamokų tiek pertraukų metu.

Taip pat toks vaikas negali būti visą laiką uždaroje patalpoje. Kelmės spec. mokykloje mano dukra yra vedžiojama ją prižiūrinčio asmens. Kaip ji bus vedžiojama pasivaikščioti sveikų vaikų mokykloje? Manau, kad patyčių tikrai nebus išvengta.

Eiliniai mokytojai fiziškai nepajėgūs vienu metu mokinti sveikus ir neįgalų vaiką. Be to, mokytojai, neturintys spec. pedagogo kvalifikacijos, teisiškai negali mokyti neįgalios mano dukters.
Jos intelekto lygis yra labai žemas .Tuo esu įsitikinusi, nes:
1. yra nustatytos diagnozės;
2. medicinos tyrimai rodo jos neadekvačią padėtį sveikų vaikų atžvilgiu;
3. kalbėjausi su patirtį turinčiais pedagogais, mokiniais, kad ji negali mokytis bendro lavinimo mokykloje;

Taip pat įdomu , ar yra konsultuotasi su teisininkais? Ar šiuo atveju nėra pažeidžiamos teisės, tėvų auginančių neįgalius vaikus ir paties neįgalaus vaiko? Kiekvienas aplinkos pakeitimas ir nepažįstamų žmonių atsiradimas šalia – neigiamai veikia autisto ir, manau, kiekvieno neįgalaus vaiko sveikatą.
Jeigu jūs neatsižvelgsite į invalidą ir taupydami pinigus integruosite neįgalią mergaitę į bendrojo lavinimo mokyklą, tai tikrai ne jos labui ir ne jos lavinimui, o patyčioms ir stresui, todėl aš kreipsiuos atviru laišku į švietimo ministrą Gintarą Steponavičių ir bandysiu apginti savo dukrą.

Pagarbiai: Valentina Butkienė

 

 

1 Comment

 1. išgirdus šią graudžią istoriją, aš užklausiau spec. pedagogikos ir psichologijos centro ir gavau atsakymą, už kurį esu labai dėkinga skyriaus vadovei Editai Norvaišienei, kad sureagavo į neįgalų vaiką turinčios mamos nerimą:

  nuo: Edita Norvaišienę edita.norvaisiene@sppc.lt
  kam: lietuv9@gmail.com
  data: 2011 m. lapkritis 22 d. 16:59
  tema: del neįgalaus vaiko teisiu pazeidimo

  Laba diena,

  Jūs klausėte:

  „Kelmės raj. švietimo skyrius nori perkelti neįgalią 13 metų mergaitė,

  su tokiomis diagnozėmis: "Autistė, serebrinis paralyžius, epilepsija,

  hiperaktyvi, sunkus protinis atsilikimas, Retto sindromas." į bendojo

  lavinimo mokyklą, motyvuodami, kad jie nenori išlaidauti pinigų

  autobusiukui, kuris vežioja neįgalius vaikus į spec. mokyklą.

   

  Kokiu teisiniu pagrindu jie gali taip elgtis, jei mergaitė pati

  nepajėgi vaikščioti į tualetą, savarankiškai valgyti, yra visiškai

  neadekvati tikrovei, yra agresyvi, todėl jai reikia pastovios

  priežiūros; ji neturi pusiausvyros,todėl dažnai guli ant grindų.

  Kas atsakys, jei vaiką integruos į bendro lavinimo mokyklą,  už to

  vaiko ir kitų vaikų sužalojimą?

   

  Mergaitės integravimo klausimas bus svarstomas antradienį. Kaip jos

  motina turėtų motyvuotai pasisakyti švietimo skyriuje, kad apgintų

  savo vaiką?“

   

  Pabandėme surinkti visus teisės aktus, kurie reglementuoja ir gina mergaitės teisę ugdytis jos poreikius atitinkančioje aplinkoje.

  >> Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo  įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) 34 straipsniu, mokiniui, turinčiam

   specialiųjų ugdymosi poreikių, jeigu jo tėvai (globėjai, rūpintojai)  pageidauja,  sudaromos sąlygos ugdytis bet kurioje valstybinėje, savivaldybės (regiono) mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokyklą vaikui rekomenduoja pedagoginė  psichologinė tarnyba.

  >> 

  >> Vadovaujantis minėto įstatymo 47 straipsniu, tėvai (globėjai, rūpintojai)  turi teisę dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi

   poreikių, ugdymo programą ir mokyklą.

  >> 

  >> Vadovaujantis minėto įstatymo 14 straipsniu, mokiniai, turintys labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo

   mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi  poreikių, gali mokytis iki 21 metų.

  >> 

  >> Vadovaujantis minėto įstatymo 36 straipsniu, mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo

  ugdymo mokyklą  vežimą į mokyklą ir atgal organizuoja valstybinės ir savivaldybės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), kitų mokyklų – savininkas  (dalyvių susirinkimas).

  >> 

  >> Vadovaujantis minėto įstatymo 58 straipsniu, Savivaldybės vykdomoji institucija įstatymų nustatyta tvarka atsako, kad kiekvienas jos

   teritorijoje gyvenantis mokinys būtų vežamas į mokyklą ir atgal,  pagal šio įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalis organizuoja nemokamą  mokinių vežimą į mokyklas.

  >> 

  >> Vadovaujantis minėto įstatymo 29 straipsniu, mokykla, dėl objektyvių  priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, tik  suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis  kitoje mokykloje.

  >> 

  >> Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1795 "Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų  ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"  20 punktu, mokiniui ugdymo įstaigą, atsižvelgdamos į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius ir mokyklos galimybes užtikrinti ugdymo kokybę, rekomenduoja pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba.

  >> 

  >> Vadovaujantis minėto dokumento 21 punktu, mokykla, atsižvelgdama į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, privalo užtikrinti ugdymąsi pritaikytoje ugdymosi aplinkoje, reikiamos švietimo pagalbos teikimą, aprūpinimą specialiosiomis mokymo priemonėmis ir ugdymui skirtomis techninėmis pagalbos priemonėmis mokykloje.

   

  Tikėkimės ši informacija padės Jums ir tėvams.

  Geros dienos,

   

  Pagarbiai,
  Edita Norvaišienė,
  Specialiosios pedagogikos skyriaus vadovė,
  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
  tel.: (8~5) 2305371

   

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Search

+