Virtuali meilė

ir dar anekdotas

Lokiai neėda lokių.
Tigrai neėda tigrų.
Katės neėda „daktariškos” dešros.

***

Gyveno sesutė Onutė ir brolelis Jonelis. Sesutė buvo protinga ir darbšti, o brolelis – alkoholikas. Onutė jo vis prašydavo: „Negerk, Joneli,
oželiu pavirsi!”. Bet Jonelis neklausė ir gėrė, gėrė… Kartą padaugino stipraus alaus šiuolaikinėje plastikinėje taroje, parpuolė ant keturių ir atsikelti negali. Pro šalį ėjo apsirūkę vilkai ir pamatė Jonelį:
– Tai ką, ožy, prisigėrei?
Iškraustė brolelio kišenes ir apdaužė taip, kad Jonelis užvertė kanopas. O sesutei Onutei liko jo butas ir apleista sodyba Kauno rajone prie ežero, nes gėris visada nugali blogį.

***

Susikvietė kartą caras savo tris sūnus, davė kiekvienam po strėlę ir liepė šaut iš lanko. Kur strėlė įsmigs, ten ir turės žmoną vest. Pirmasis šovė – į bajoro kiemą pataikė, tad ir vedė jo dukrą. Antrasis šovė ir pataikė į dvarininko duris, tad ir vedė jo dukrą. Ivanuška Duračiokas tempė, tempė lanką ir pataikė sau į ranką…

***

Žmona su vyru kalbasi apie reinkarnaciją:
– Brangusis, kaip manai, kokiu gyvūnu tapsi kitame gyvenime?
– Na, nežinau, gal paršeliu…
– Nori likti savimi?

***

Susiginčijo povandeninio laivo šturmanas su mechaniku pas ką darbas sunkesnis. Kad išsiaiškintų, nusprendė vienai nakčiai susikeisti vietomis.
Stovi šturmanas mechaniko vietoj, varikliai kaukia, tas keikiasi. Staiga įbėga junga ir raportuoja: Tamsta leitenante, dešinio borto variklio apačia kaista, ką daryti?
-Apsukas padidink.
-Negalima, variklis į orą išlėks.
Na ką, eina pas šturmaną pasiklausti ką daryti. Užlipa jie į viršų, o ten buvęs mechanikas koją ant kojos susikėlęs snūduriuoja, viena akim į pultą žiūri.
-Tamsta leitenante, dešinio borto variklio apačia kaista, ką daryti?
-Ką aš žinau, man tai kas – antra valanda sausuma plaukiam.

***

Po atsistatydinimo Chruščiovui buvo pasiūlyta vadovauti Onkologijos centrui.
– Bet aš šioje srityje nieko neišmanau!
– Bet jūs vadovavote žemės ūkiui — ir dingo duona! Imsitės onkologijos — išnyks ir vėžys!

***

Dvi blondinės kalbasi:
– Žinai, vakar susipažinau su vaikinu… Ir… Jis TOOOKS… Tiesiog į galvą netelpa…
– Tai neimk į galvą, tau viskas priekyje.
– Tikiuosi, tu be užpakalinės minties?

***

Naudingi telefonai:
dega stogas – 01;
dingo stogas – 02;
važiuoja stogas – 03.

***

Ateina kartą Knysliukas į svečius pas Mikę Pūkuotuką. O tas ir sako:
– Žinai, čia man bitės medaus užvežė, visam mėnesiui pakaks. Gal nori pasilikti?
Taip ir liko Knysliukas medaus mėnesiui…

***

Vyrai ir moterys priklauso skirtingoms rūšims.
Moterys – gyvavedės, o vyrai – kiaušinius dedantys.

***

Jei norite, kad dantys būtų sveiki, reiktų laikytis šių taisyklių:
1. Valytis juos du kartus per dieną.
2. Lankytis pas dantistą ne rečiau, kaip 2 kartus per metus.
3. Nekišti nosies, kur nereikia.

***

Vidury lauko auga berželis o šalia jo du
įkaušę pešasi:
-Čia du beržai.
-Ne čia keturi beržai
Prieina policininkas:
-Vyrai ko pešatės, ko beržyną laužot.

***

Įbėga moteriškė į ginekologo kabinetą, o ten trys vyrai baltais chalatais. Ji ir sako:
– Ar galit mane apžiūrėti?
Tie susižvalgė:
– Nu gerai.
Moteriškė nusirengia, vyrai į ją spokso, toji ir klausia:
– Na, tai kas man?
– O ką ,mes žinom? Mes čia tik antrą savaitę sienas tinkuojam…

***

Ateina pas bobutę (iš kaimo, kuri turi karvę) pardavėja ir sako:
-Ar galite primelžti 2 l pieno?
-Taip galiu
-O ar galite primelžti 5 l pieno?
-Taip galiu
-Na o 10 l pieno ?
-Nu žinot ką, tada vienas vanduo bus…

***

Bėga žiurkė per dykumą, o pro šalį kupranugaris velkasi. Kupranugaris klausia:
– Kaip tau ne karšta?
– Kai bėgi gi vėjas pučia.
Pabandė kupranugaris bėgt ir nukrito, o žiurkė sako:
– Sušalo vargšelis.

***

Tėvas moko sūnų:
– Visada būk punktualus ir atsargus.
– Tėti, o ką reiškia žodis „punktualus”?
– Na, tai reiškia, kad viską, ką pažadi, reikia padaryti.
– O „atsargus”?
– O tai reiškia, kad nieko nežadėtum!

***

Pareigūnas, pagautas imantis kyšį:
– Koks kyšis? Negavau jokio kyšio! Gavau tik mažą žalią atvirutę. Štai pažiūrėkite parašyta – 100 metų Benjeminui Franklinui

***

Sūnus klausia tėvo:
– Sakyk, kokios moterys būna ištikimesnės: blondinės, šatenės ar juodaplaukės?
– Matai, sūneli… Šiokias tokias garantijas suteikia tik žili plaukai…

***

Solidus ponas ateina į aukštos klasės restoraną. Tik pradėjęs valgyt, pastebi prie gretimo stalelio sėdinčią nuostabiausią pasaulyje moterį. Jis linkteli padavėjui, kad prieitų, išrenka brangiausio vyno buteli ir paprašo jį nunešti tai moteriai tikėdamasis, kad ji supras ir priims jo kvietimą.
Kai padavėjas nuneša jai butelį, ši perduoda ponui raštelį:
„Kad priimčiau tokį kvietimą, jūsų garaže turi stovėti „mersas”, jūsų sąskaitoje – būti milijonas, o jūsų kelnėse kaboti 18 cm”.
Ponas atrašo :
„Mano garaže stovi „mersas” ir Rolsroisas, bet pastarajį galima pastatyti ir lauke. Mano sąskaitoje – du milijonai, bet vieną galiu pervesti į kitą sąskaita, tačiau kad ir kokia jūs nuostabi būtumėt, nė už ką neleisiu nurėžt man 6 cm, todėl gal tiesiog grąžinkite man tą butelį ir viską pamirškim…”

***

Mylėti… Iš vienos pusės tai gerai… Iš kitos – irgi gerai… O geriausia – iš visų pusių!

***

Kaimo vaikinukas atvažiuoja į Vilnių. Įlipa į troleibusą, atsisėda. O priešais jį tuo pat metu atsisėda mergina. Tokia blondiniška, apkūni, iššaukiančiai apsirengusi, krūtys tiesiog virsta… Vaikinukas į ją užsižiūri. Mergina tai pastebi, ir iššaukiančiai taria:
– Tai ką, seilės varva, ar ne?
– Ne, – atsako vaikinukas. – Tiesiog pagalvojau, kiek tu pieno duotum, jei būtum karvutė…

***

Gimdymo namai. Moteris pagimdo plastmasinį vaiką. Visi baisiai pasimetę. Gydytojas klausia moters:
-Sakykit, o kas jūsų vyras?
-Koks dar vyras, – pasipiktina moteris, – antrus metus tik su vibratoriumi gyvenu!

***

Viena tokia bobulė nutarė ant turėklų pasičiužinėti. Matyt girta buvo, ar ką. Važiavo ji turėklais ir užvažiavo ant kažkokio vinies. Persiplėšė smarkiai sau vieną vietą. Nuvežė ją į ligoninę. Gydytojai apžiūrėjo, kažką pasitarė ir klausia jos:
-Sakykit, pas jus ten, kaip matėme, smarkiai perplėšta, taigi mes turėsim dalį užsiūti. Taigi, kiek jums ten palikti to plyšio?
Babulia apsižvalgo ir, parodžiusi link vienos sesutės, sako:
-Na, gal kaip pas tą seselę…
Daktarai susižvalgo ir sako jai:
-Hmmm… Žinot, kad būtų kaip pas tą seselę, jums dar reiktų važinėtis ir važinėtis…

***

Du draugai susitinka. Vienas, neseniai grįžęs iš kažkokios sanatorijos, pasakoja savo įspūdžius:
-Taigi, atsigulu aš miegoti ir girdžiu, tyliai atsiveria durys ir į kambarį įtipena kažkokia poniutė. Ji atsisėda man ant lovos krašto ir klausia: „Ar jums nebaisu vienam miegoti?” Aš sakau: „Žinoma, baisu. Lįskit greičiau po antklode.”
-Ir kaip?
-Tai vat… Kai prašvito, aš ją pamačiau. Ir tada man iš tikro pasidarė baisu!

***

Vyras su žmona nuėjo pažiūrėti striptizo. Vakare žmona barasi:
-Ne gana to, kad tu įkišai tai mergai į triusikus šimtą litų, tai dar ir čiupinėjai jai tenai!
-Brangioji, aš tiesiog norėjau surasti grąžą…

***

– Pirkau automobilį, tai dabar pasižvalgysiu po pasaulį!
– Po šį ar aną?…

***

Žmona porina vyrui:
– Vakar autobuse sutikau Praną, tai jis tokį juokingą anekdotą papasakojo, kad aš vos… vos nuo lovos nenukritau!

– Padavėjau, gal ateisite pas mus?
– Mielai prisėsčiau, bet aš dirbu.

***

Gydytojo psichiatro kabinete:
– Na, kaip, ar padėjo jums nauji vaistai nuo užmaršumo?
– Žinoma, padėjo! O kas jūs toks, kad klausiat?

***

Petriuko paklausė, ar jis gali prisiminti savo gyvenimo pačius laimingiausius 5 metus.
-Žinoma, tai buvo tada, kai aš mokiausi pirmoje klasėje.

***

Ateina pas suvalkietį svečias. Suvalkietis jį vaišina blynais. Svečias sako:
-Jau tris blynus suvalgiau, ačiū – nebenoriu.
Suvalkietis sako:
-Suvalgei keturis, bet tu valgyk, valgyk.

***

Parke ant suoliuko sėdi 90-metis seneliukas ir graudžiai verkia. Pro šalį eina vaikinas. Jautrios širdies jis ir klausia, dėl ko tos ašaros:
– Ko gi dabar raudate, dieduk?
– Aš myliu 25 metų merginą…
– Hmm… Ir kas čia bloga?
– Jūs to nesuprasit. Kiekvieną rytą prieš jai išeinant į darbą mes mylimės. Per pietų pertrauką ji grįžta ir mes vėl mylimės…
– Papasakokit, papasakokit toliau! – susidomėjęs prašo jaunuolis.
– Po to ji paruošia mano mėgstamiausią patiekalą. O kai grįžta iš darbo vakare, mes vėl mylimės, kartais net per visą naktį…
– Tiesa pasakius, nelabai jus suprantu, juk tai patys nuostabiausi šeimyniniai santykiai! Tai ko gi jūs verkiat?!
– Aš pamiršau, kur gyvenu!..

***

Jaunuolis ilgais plaukais stovi eilėje. Prieina senutė:
– Mergaite, ei, mergaite, tu čia paskutinė?
– Aš ne mergaitė.
– Kai aš buvau jauna, tuo nesigyrėme

***

-Jūs nėštumo testus parduodate?
-O jums kokio, teigiamo ar neigiamo?

***

Atleiskite, kur aš esu? – klausia neblaivus vyriškis.
– Liepų gatvėje, šalia parduotuvės.
– Prašau be detalių. Kokiame mieste?

***

– Paskutinį kartą klausiu – kada gražinsi skolą?
– Tai gerai, kad baigiasi tie kvaili klausimai.

***

Naujojo ruso žmona skundžiasi savo draugei:
– Koks kiaulė tas mano vyras! Negaliu!
– O ką jis padarė?
– Na, aš vakar prašiau, kad jis man duotų 200 baksų grožio salonui…
– Ir?
– Jis įdėmiai mane apžiūrėjo ir davė 500 baksų!

***

Gimdymo namuose seselė išneša trynukus jaunam tėveliui. Padvejojęs, jis
sako:
– Jei jūs nieko prieš, aš pasiimsiu vidurinį.

***

Eina du varžtai gatve. Nutarė užsukti į barą. Užsisakė tepalo. Išgėrę patraukė toliau. Staiga vienas sako kitam:
– Einam veržlių susirasim.
– Kad jas skradžiai, dar rūdžių pasigausim…

***

– Mama, ar aš galiu eiti paplaukioti?
– Tikrai ne, brangioji, čia per gilu.
– Bet tėvelis juk maudosi…
– Taip, brangioji, bet jis apdraustas.

***

Negalima žiūrėti į veidrodį valgant – suvalgysi savo laimę. Ir geriant – pragersi. O tualete veidrodžio apskritai geriau nekabinti…

– Daktare, ar galite pasakyti, kas man?
– Paprasčiausias hemorojus.
– Ant veido?!!!
– Tai čia pas jus veidas?!!!

***

Vyras skambina žmonai:
– Aš dabar konferencijoje, pas ją ir pernakvosiu…

***

Vaikinas gatvėje užkalbina merginą:
– Panele, koks gražus jūsų megztinis!
– O, ačiū. Jis iš tikros kupranugario vilnos.
– Hehe, iškarto supratau iš tų dviejų kauburėlių!

***

Ateina ligonis pas daktarą. Visas paliegęs, vos juda. Apžiūri jį daktaras. Ligonis:
– Nu, tai kaip, daktarėli, ar ilgai man liko gyvent?
– Kad nelabai jau. Gal pusė metų, gal metus…
– O tai ką, nieko neįmanoma padaryt? Norėčiau ilgiau pagyvent!
– Gal ir galima. Pabandykit purvo vonias.
– O padės?
– Padės, nepadės, bet vis greičiau prie žemės priprasit…

***

Žodžiu tokia gyvenimiška situacija, važiuoja kartą viršininkas ir šalia sėdi jo sekretorė . Ir taip staiga pokšt ir sugedo mašina . Šefas mąsto:
„Kaip solidus žmogus aš turėčiau iškviesti pagalbos tarnybą, bet kaip vyras aš turėčiau suremontuoti mašiną pats”, – ir gulasi po mašina.
Sekretorė: „kaip moteris aš turėčiau likti mašinoje ir laukti kol jis grįš, tačiau kaip sekretorė aš turiu visada būti šalia šefo”, – pagalvojo ir palindo po mašina.
Eina pro šalį policininkas ir galvoja: „kaip vyras, ir kaip prancūzas – aš turėčiau nieko nematyti, tačiau kaip policininkas aš turėčiau juos perspėti, kad mašiną jau senokai nuvarė”.

***

Nusipirko Švarcnegeris benzopjūklą. Kitą dieną gražina į parduotuvę:
– Čia instrukcijoje parašyta, kad per valandą galima nupjauti 300 medžių, o aš suspėjau tik 200.
– Eeee, o kokiu benzinu ją užpylėte?..
– O ką, ją dar ir užpilti reikia?

***

– Tėti, aš netekėsiu, su jumis gyvensiu…
– Nedrįsk grasinti tėvui

***

Žvėrys miške pastatė kalėjimą. Liūtas paskirstė visiems darbus – kas bus prižiūrėtojas, kas sargybinis… Be darbo liko tik Ežiukas, kuris pradėjo skųstis Liūtui:
– Liūte, juk ir aš kažkam tinkamas…
Liūtas pačiupinėjo jį, pagalvojo ir tarė:
– Gerai, dirbsi karceryje.
– O kuo?
– Tualetiniu popieriumi.

***

Odontologas:
-Na, štai ir viskas. Imkite, tai jūsų išrautas dantis.
-Ir jūs imkite, tai jūsų kedės išrauta rankena.

***

-Aš savo mylimajai prieš Kalėdas po egle dovaną palikau.
-Apsidžiaugė?
-Dar ne. Ieško. Miškas didelis, eglių daug…

***

Parduotuvėje:
-Pasakykite, koks skirtumas tarp to ir ano mobiliojo telefono?
-Skirtumas tas, kad šis daikčiukas yra MP3 grotuvas, o anas – fotoaparatas.

***

Mokykloje:
– Petriuk, ar tu moki skaičiuoti?
– Moku, tėtis mane išmokė.
– Tai pasakyk, koks skaičius eina po trijų?
– Keturi.
– Teisingai. O po šešių?
– Septyni.
– Šaunuolis. Ir tėčiui padėkok, kad taip gerai tave išmokė. Na, o po dešimt?
– Valetas.

***

Vienam pokylyje prie Poručiko Rževskio priėjo vienas ponas ir sako:
– Poručike, o ar Jūs žinote, kaip Australijoje aborigenai medžiojo stručius?
Poručikas:
– Ne , nežinau.
Ponas:
– Tai štai. Nusiskuta aborigenas savo galvą, įsikasa į smėlį, palieka iškišta tik galvą. Ateina strutis, pagalvoja, kad ten jo kiaušinis, prieina arčiau. O tada aborigenas iš smėlio stručiui capt už kojų – ir turi.
Pokylis vyksta toliau. Poručikas nori pasirodyti išprusęs prie damų.
– Žinot, damos, kaip Australijoj aborigenai medžiojo stručius?
Damos aišku nežino. Poručikas:
– Nusiskuta aborigenas galvą, įsikasa į smėlį, ištraukia į paviršių savo kiaušinius. Tada ateina strutis, pagalvoja , kad kiaušiniai jo, ir prieina artyn. Tada aborigenas stručiui capt už kojų – ir turi.
Damos:
– O tai kam galvą skutasi?
Poručikas pasikaso pakaušį:
– A velnias žino – laukiniai.

***

Ir taip, šiandien Lietuvos ir Italijos futbolo rinktinių susitikimas…
į aikštę išbėga Lietuvos rinktinė… Perdavimas iš šono… Smūgis galva…
įVARTIS!!!
Smūgis iš kampinio… Lietuvos puolėjas pasiekia kamuolį… Ir vėl reto grožio įvartis!!!
Pribloškiantis Lietuvos rinktinės nusiteikimas šioms rungtynėms!
O dabar į aikštę išbėga Italijos rinktinė…

***

Eina girtuoklis namo miškeliu. Jau naktis, tamsu, beveik nieko nematyti. Eidamas girtuoklis suklumpa ir trenkiasi galva į medį. Sumurma:
– Atleiskite, atsiprašau, netyčia užkliuvau…
Paskui šiaip taip atsikelia, eina toliau. Aišku, vėl trenkiasi į medį:
– Oi, atleiskit… Netyčia… Eina toliau… Dar medis, kitas medis, vėl medis. Girtuoklis klupinėja, atsiprašinėja… Galų gale sustoja ir taria:
– Gal geriau palauksiu, kol jūs visi praeisite…

***

Sėdi dvi blondinės bare prieš veidrodį, viena sako:
– Žiūrėk ten sėdi dvi tokios pat, kaip ir mes. Kita sako:
– Einam.
Kita blondinė atsako:
– Palauk jos pačios ateina.

Pilname autobuse vyras nesėkmingai bando atžymėti bilietą. Moteris priekyje jo:
– Jaunuoli, jūs jau trys stotelės ant manes gulite, o įkišti negalite!
– Aš gi nekaltas, kad jis susiraukšlėjo!

***

Susitinka du:
– Iš kur toks turtingas?
– Išradau miltelius. Užbarstai ant vyriško organo – ir kaip bananas, ir spalva, ir kvapas, ir skonis. Per metus ir praturtėjau.
Po metų.
– O tu iš kur toks turtingas?
– Irgi miltelius išradau. Užbarstai ant banano….

***

Lėktuvu skrenda porūčikas Rževskis, kažkokia vokietė ir anglas. Sugenda lėktuvo variklis, paaiškėja, kad parašiutas – tik vienas. Rževskis griebia už parašiuto ir greitai ima jį prisiseginėti. Anglas pasipiktina:
– Rževski, mūsų tarpe yra moteris!
– Ką… Eee… Moteris? Hmmm… Manote, kad suspėsim?

Greitas kreditas internetu ir paskolų refinansavimas

4 Komentaras

 1. Moteris verslininkė sėdi bare. Prie jos prieina vyriškis:
  – Laba diena! Gal galiu pasiūlyti jums savo kompaniją …
  – O kodėl jūs norite ją parduoti?
  …………….
  Arabų karavanas eina per dykumą. Vyrai joja ant kupranugarių, moterys paskui bėga. Sutinka europiečius turistus:
  – Kaip čia taip, vyrai, jojat kupranugariais, o moterys paskui jus bėga! Kur lygios teisės? Tegu moterys joja, o jūs bėkit paskui jas!!!
  Arabų moterys pasipiktina:
  – Dar ko, kam mums reikia pavargusių vyrų naktį?!
  ……………
  Sėdi varlė ant kranto ir taško kojomis vandenį.
  Prišliaužia krokodilas ir klausia, – na, varle, tai kaip vanduo?
  – Aš čia sėdžiu kaip moteris o ne kaip termometras !…..
  ………….
  Skelbimas prie rojaus vartų:
  „Dėl ekonominės krizės šviesa tunelio gale bus išjungta”.
  ……………..
  Viena galva – gerai, o su smegenimis – dar geriau.

 2. Atėjo pacientas pas psichiatrą, sako:
  – Žinote, gydytojau, man vis atrodo, kad manęs yra ne vienas , o du….
  Psichiatras:
  – … tokiu atveju po vieną užeiti prašyčiau….

 3. Senelis graudžiai pasakoja:
  – Augau labai neturtingame kaime. Septyni vaikai šeimoje, nederlinga žemė, ir net vaivorykštė
  virš kaimo būdavo nespalvota…

  :obuoliukas:

  Gimdymas. Akušeris ištraukia vaiką – berniukas, tik jis neverkia, o
  juokiasi susiėmęs už pilvo. Rankutė suspausta į kumštį. Akušeris sutrikęs
  atgniaužia kumštį, o ten – kontraceptinė tabletė.

  :obuoliukas:

  Per raudoną šviesą dideliu greičiu pravažiuoja vaikinas. Po kiek laiko jį pasiveja policija, išlipa, o policininkas drėbteli:
  -Tai ką, dar vieną bulių į narvą vešim.

  :obuoliukas:

  Vilniaus meras Imbrasas nuvažiuoja į Briuselį ir užsuka pavalgyt į kiniečių restoraną.
  Po kelių minučių padavėjas atneša pagaliukus.
  Imbrasas, žvengdamas ant visos salės:
  -O ką aš būgną užsisakiau?!!

  :obuoliukas:

  Ar žinote, kaip atsirado demokratija?
  Kartą Dievas pasikvietė Adomą. Pastatė priešais jį Ievą ir tarė:
  – Na, o dabar rinkis žmoną!

  :obuoliukas:

  Prie besiilsinčių gamtoje skustagalvių „treninguočių” prieina senukas ir klausia:
  – Klausykit, ar ten ne jūsų bulteljeras bėgiojo?
  Tie piktai atsako seneliukui:
  – Na, mūsų, o koks tavo reikalas?
  – Suprantat, mes irgi čia šalia ilsimės ir taip jau atsitiko, kad mano šuniukas nugalabijo jūsiškį…
  Skustagalviai:
  – Ką tu seni nusišneki!!! O kas ten per žvėris pas tave?
  – Mažas pudeliukas.
  – ???
  – Jūsų šuo maniškiu paspringo…

  :obuoliukas:

  Užmuštas bandant nusižudyti.

  :obuoliukas:

  Ar girdėjote? Pensininkams suteiktos papildomos lengvatos.
  -Kokios?
  -Dabar jie gali stovėti po krano strėle, vaikščioti bėgiais ir pereiti gatvę degant raudonai šviesoforo šviesai.

  :obuoliukas:

  Būrelis žmogėdrų verdasi maistą. Tėvas-žmogėdrinas paragauja viralo, ir labai piktai sako žmonai: „Kiek tau kartų sakiau – prieš mesdama mėsą į sriubą, nuimk kojines!!!”

  :obuoliukas:

  Du chirurgai stovi prieš ligonio lovą:
  -Blogi reikalai. Teks amputuoti koją.
  -Abi.
  -Ne, užteks vienos.
  -Abi, abi.
  -Ai, nesigynčikim dėl smulkmenų, abi tai abi.

  :obuoliukas:

  Konentracijos stovykloje prižiūrėtojas kaliniams:
  -Valgyt mėsos norite?
  Kaliniai choru:
  -Taaaaaaiiiiiip
  Prižiūrėtojas:
  -Gerai, tu tu ir tu į mėsmalę…

  :obuoliukas:

  Kiekvieno vyro kažkur laukia moteris, bet neaišku kur, todėl ne kiekvienam
  pavyksta išvengti šito susitikimo.

  :zuvyte:

  Motina bara sūnų – dvejetukininką:
  – Tu toks pat kvailas bukaprotis, kaip ir tavo tėvas!
  Tuo metu į kambarį įeina tėvas:
  – Tai ką, vadinasi, aš kvailas bukaprotis?
  – O tu išvis tylėk, ne apie tave kalbam!

  :zuvyte:

  Vyrai vaikosi moteris, kol jos jų nepagauna.

  :zuvyte:

  Mokytoja mokiniams rodo vyriško organo piešinį.
  – Kas žino, kas tai yra?
  – Tai – penis, – sako Jonukas.
  – Teisingai. Kiekvienas vyras turi vieną tokį organą.
  – Jūs suklydote, – sako Petriukas, – mano tėtis turi du tokius organus.
  Mokytoja:
  – Bet tai biologiškai neiįmanoma!!
  – Visai įmanoma. Pats mačiau. Per vieną – mažą – jis šlapinasi, o su kitu – dideliu – mamai valo dantis.

  :isimylejau2:

  Pelenei prasidėjo moteriškos ligos, o šiandien pokylis pas princą, Pelenė susinervinus nežino ką daryt, nu galų gale nueina pas fėją, pasako kaip ten jai viskas yra, fėja sako:
  – Nu imk auksinį tamponą. Pelenė apsidžiaugusi nuvyksta į pokylį. Kitą dieną pelenė nueina vėl pas fėją, visa raudona, ištinus suprakaitavus. Fėja klausia:
  – Nu ir kaip sekėsi? Pelenė sako:
  – Nu neblogai vieną šokį pašokom, o kodėl tu man nesakei, kad iki dvyliktos valandos grįžti, nes kitaip auksinis tamponas virs moliūgu?

  raud:

  Jauna moteris iš provincijos atvažiavo į miestą užsidirbt ir įsitaisė tarnaite turtingoj šeimoj. Vieną kartą, tvarkydama miegamajį, ji rado prezervatyvą ir ėmė jį atidžiai apžiūrinėt. Tuo momentu į miegamąjį įėjo šeimininkė:
  – Ką gi tu, brangute, niekada nematei šito?
  – Ne nemačiau.
  – Tai ką, jūs savo kaime seksu neužsiimat?
  – Nu-u, mylimės, žinoma, bet taip, kad SKŪRA NUSILUPTŲ?!?

  :obuoliukas:

  – Kodėl tavo akis aprišta?
  – Kaimynas su virbalu išdūrė.
  – Tyčia?
  – Ne, pro rakto skylutę…

  :obuoliukas:

  Moteris, besikapstydama darže, iškasė didžiulę morką. Tokios, gana cilindrinės formos. Pakėlusi, ėmė įdėmiai apžiūrinėti. Čia prie jos priėjo kaimynė:
  – Oi, kokia morka!
  – Taip, tikrai… Visai kaip pas mano vyrą!
  – Oooo! Pas jį toooks didelis?
  – Toks purvinas!

  raud:

  Žinote, daktare, mano vyras – impotentas.
  -O kuo jūs jį maitinate?
  -Na, daugiausia bulvėmis.
  -Žinote, brangute, nuo krakmolo tik marškinių apykaklės standėja.

 4. ***
  1. Tai unikali mašina, nes norėdamas ją nusipirkti nesunkiai gali rasti maždaug tokių skelbimų: „Parduodu VW Golf II, važiuojantis. Jei pirksit, pridėsiu dar vieną Golf’ą dalims.” Tik asilas atsisakytų mašinos su nemokamu detalių komplektu.

  2. Tai unikali mašina, nes ją iš savo mėnesio algos gali nusipirkti net maximų ar norfų kasininkės. Kas sakė, kad blogai gyvenam? Prisiminkit laikus, kai žmonės mašinai pusę gyvenimo taupydavo…

  3. Tai mašina, kurios kainą perkant vos trimis žodžiais galima nusimušti net 50 procentų. Magiški žodžiai – imsiu be lietnykų.

  4. Tai mašina, kurios dėvėtas variklis kainuoja mažiau, nei kas mėnesį statistinis lietuvis sumoka už šilumą. Paieškojus galima rast ir už 200 lt.

  5. Tai mašina – treniruoklis. Daug važinėjant, t.y. dažnai sukinant vairą jūsų bicepsai ir tricepsai sutvirtės ir išryškės, nes vairo stiprintuvas Golfuose – retokai pasitaikanti prabanga. Jei jis yra, bet neveikia – dar geriau. Raumenukus turėsit dar dailesnius. Kairės kojos raumenis puikiai mankština užrudyjęs sankabos trosas. Namie jums belieka tik retkarčiais patūpčiot ant dešinės kojos…

  6. Tai neabejotinai melomano mašina. Nes paprasčiausias Golfo tarškėjimo problemos sprendimas – garsus muzikos klausymas.

  7. Tai mašina, kurios dėka net užslinkus krizei servisų meistrai turės darbo. O jei dirbs, mokės mokesčius. Jei mokės mokesčius – pilnės biudžetas. Jei pilnės biudžetas, mažės krizė. Vadinasi, tai mašina, kovojanti prieš krizę!

  8. Tai saugi mašina, ja nuvažiavęs į kaimo šokius negausi į snukį, nes būsi palaikytas savu.

  9. Tai mašina, kurios nestabdo visokių golfais lakstančių mužikų vengiantys tranzuotojai, tad nereikės jaustis kiaule, jei abejingai prašvilpsi pro šalį.

  10. Tai mašina, prieš kurią pėstieji nepuola paskutinę minutę pereidinėt gatvės, nes žino, kad už juodų golfų vairo dažniausiai sėdi ką tik teises išsilaikę, dorai vairuoti nemokantys kaimo ereliai.

  11. Tai mašina, dovanojanti žmonėms džiugesį. Krizės metu, kai visi pikti ir surūgę, tai reiškia labai daug. Užtenka pamatyti kaip džiugiai nustemba bobutė, kai prie perėjos ją praleist sustoja juodas Golfas. Savo ruožtu, iki kelių iš nuostabos nukaręs bobutės apatinis žandikaulis ir dėl to ant šaligatvio leptelėję dantų protezai Golfo vairuotojo ir aplinknių veiduose neabejotinai išpiešia šypseną.

  12. Tai mašina, kuriai atsarginių detalių galima atrasti ir pakelėse. Paprastai jas būna pametę kiti neatidūs Golfų vairuotojai.

  13. Tai mašina, kurios dėka visada klestės pakelės užeigos. Golfo ekipažas kelionėje iš Vilniaus į Klaipėdą pailsinti atbukusių užpakalių neišvengiamai stoja kelis kartus. O jei jau sustoja, tai kažką ir nusiperka.

  14. Tai mašina, su kuria magistralėj niekada neužsidirbsi baudų už viršytą greitį, nes peržengus 130 km/h ribą apie pernelyg greitą važiavimą barškėdami, klibėdami ir kaukdami ima signalizuoti visi mašinos mazgai.

  15. Tai mašina, kurios vairuotojui nebaisus vienintelio raktelio pametimas. Kaimynas visada gali paskolinti savąjį…

  16. Tai mašina, kurią dažniausiai aplenkia vagys. Nebent jūs būtumėt toks kvailas, ir paliktumėte mašinoje magnetofoną, taip automatiškai padvigubindamas jos vertę.

  17. Tai unikalus automobilis, kuriame barškėjimas reiškia ne tai, kad kažkas sudegę, bet tai, kad Golfas dar gyvas. Jei Golfe negirdėti barškėjimo, vadinasi jis arba stovi, arba tuoj labai stipriai suges.

  18. Tai unikalus automobilis, nes jos savininkas, susiruošęs parduoti Golfą visada turi galimybę atgauti didžiąją dalį pinigų, kurių vertas automobilis. Jei neatsiras pirkėjas, galima Golfą tiesiog nuvaryti į šrotus ant detalių ir ten gauti tuos pačius tūkstantį litų.

  19. Tai didis automobilis, išgelbėjęs milžinišką Volkswagen gamyklą nuo bankroto. Ką jam reiškia nuo krizės išgelbėti vieną kitą skurdžią lietuvio šeimą?

  20. Tai bene vienintelis automobilis, kuriam tauta savanoriškai kuria himnus. Be svarios priežasties to niekas nedarytų…

  Tiek šiam kartui rimtų, dar rimtesnių ir pačių rimčiausių argumentų… Jūs dar abejojate, kokį automobilį įsigyti?

  ***

  Petriukas klausia mamos:
  – Mama, kaip suvokti Tėvynę?
  – Vok, vok ir suvoksi.

  ***

  Petriukas klausia mamos:
  – Mama, kaip suvokti Tėvynę?
  – Vok, vok ir suvoksi.

  ***

  Mikė Pūkuotukas sutinka knysliuką ir sako:
  – Žinai vakar tave mačiau restorane.
  – Kur? Su kuo? – stebisi Knysliukas.
  – Lėkštėje su garnyru, – nusikvatojo Mikė.

  ***

  Daugelis yra girdėję apie tai, kad delfinai gelbsti skęstančiuosius. Iš tiesų yra ne taip. Mokslininkai, tyrę delfinų elgseną, nustatė, kad šie gyvūnai tiesiog žaidžia su žmonių kūnais. Jiems tiesiog įdomu stumčioti daiktus vandenyje, ypač, kai tokie daiktai kepurnėjasi. Aišku, skendusiam žmogui, kurį delfinas plukdė link kranto, atrodo, kad delfinas jam išgelbėjo gyvybę, tad žmogus apie tai ir pasakoja. Bet tie, kuriuos delfinai stūmė į jūrą, jau niekam nieko nepapasakos…

  ***

  – Gena, kokio kvapo kraujas?
  – Nežinau, Kulverstuk, gal kaip kaka….
  – Gena, mane sužeidė!

  ***

  – Mieloji, apie ką tu dabar galvoji?
  – Apie tą patį, ką ir tu, mielasis.
  – Tuomet padaryk ir man du sumuštinius su dešra.

  ***

  – Kodėl tu su manim nuolat ginčijiesi?!
  – Tai kad nesiginčiju…
  – Ir vėl ginčijiesi!

  ***

  Anksti rytą kalnų ganykloje pasirodo pirmieji turistai. Piemuo šaukia savo sūnui:
  – Sūnau, varyk iš tvarto avis! Turistai atėjo pasigėrėti kalnų ožkomis!

  ***

  Telefono skambutis. Ragelį pakelia maža mergaitė ir tyliai sako:
  – Alio.
  Skambina solidus vyriškis, geras šeimos draugas. Jis garsiai klausia:
  – Kaip gyveni?
  – (tyliai) Gerai.
  – Gal gali pakviesti tėti?
  – (tyliai) Ne, jis dabar užimtas.
  – Tai gal mamą pakviesk?
  – (tyliai) Ne, ji irgi užimta.
  – O koks ten triukšmas pas jus?
  – (tyliai) Gaisrininkai kalba.
  – Tai pakviesk ka nors iš jų.
  – (tyliai) Ne, jie labai užsiėmę. Dar yra policininkai, bet jie irgi užsiėmę.
  – Viešpatie, kas ten pas jus atsitiko? Ir kodėl tu taip tyliai kalbi?
  – (tyliai) Nenoriu jiems trukdyti.
  – O ka jie daro?
  – (tyliai) Manęs ieško.

  ***

  Narkomanas stovi atsirėmęs į sieną, visiškam kaife, nesiorentuoja aplinkoj. Prieina berniukas:
  – Dėde, dėde pasakykit kiek valandų.
  Narkomanas pasižiūri į vaiką:
  – Na jei tai tave veža tai: k-i-e-k v-a-l-a-n-d-ų.

  ***

  Eina žmogus namo, tik staiga girdi:
  -Gulk!
  Atsigulė. Tiesiai balon.
  -Stok!
  Atsistojo… Ir taip kelis kartus… Na, galvoja, užteks, reikia pažiūrėti, kas ten.
  O ten, už gyvatvorės, kaimynas šunį dresiruoja…

  ***

  ***

  Kodėl vyrai dažnai nešioja kepurėlę? – Nes šiukšlių dėžė be dangčio nieko verta.

  ***

  Jis nešė vėliavą aukštai iškėlęs – nenorėjo jos matyti.

  ***

  Darbas yra baigtas, kai yra rezultatas. O jei rezultato nėra, bet darbas baigtas – tai vadinasi pensija.

  ***

  Jo akiratis buvo toks siauras, kad galėdavo žiūrėti pro rakto skylutę abiem akim.

  ***

  Kuo ilgiau žiūriu į veidrodį, tuo labiau tikiu Darvinu.

  ***

  Važiuodami į kurortą atostogauti, nepamirškite prezervatyvų. Kad atsiminimai nebūtų skausmingi.

  ***

  Jeigu manęs kam nors reikės, sakyk, kad aš užimtas, arba paprastai – Dievo nėra.

  ***

  Klastingumas – tai tiesiog tokia agresijos išraiška, būdinga išauklėtiems žmonėms.

  ***

  Geriausias būdas patikrinti į kurią pusę pučia vėjas – stebėti alkoholiką.

  ***

  Ar žinote, kad moterų akys tokios didelės yra todėl, kad jos geriau galėtų sekti ir stebėti vyrus? O vyrų akys yra mažos todėl, kad jas būtų sunkiau išdraskyti!

  ***

  Kai rankose laikai plaktuką, visi daiktai aplinkui tampa panašiais į vinis…

  ***

  Kai moteris tyli… Klausyčiau ir klausyčiau…

  ***

  „Leninas gyveno” – teigia istorikai.
  „Leninas gyvas” – teigia komunistai.
  „Leninas gyvens” – teigia genetikai.
  ***
  Gražuolė mergina klausia karininko šokio metu:
  – kaip Jūs manote į ką lengviausiai dūžta kiaušiniai?
  Karininkas pamąsto:
  – Turbūt į balną, kada joju ant arklio!
  – Tai gi ne! Į keptuvę!
  Karinikas vėl pamąsto:
  – Na, su keptuve per kiaušinius – originalu!

  ***

  Atsikėlė žmona ankstų sekmadienio rytą, paruošė skanius pusryčius, butelį ant stalo pastatė ir pakvietė vyrą pusryčiauti. Tik susėdo – žiūri kaimynas į svečius kėblina. Nesinori vyrui dalintis degtine ir jis nusprendžia:
  – Paslėpk butelį. Sakyk jam, kad aš išvažiavau žvejoti, jis ir išeis. Paskui mes ramiai išgersime.
  O pats palindo po lova. Kaimynas užėjo, paklausė kur vyras. Sužinojęs, kad jis išvažiavo žvejoti, tarė:
  – Gaila… O aš pusę litro atsinešiau… Na, matė jį velniai tą tavo vyrą. Išgerkim mes abu!
  Išgėrė tą butelį, suvalgė pusryčius, o paskui ir į lovą suvirto… Kada patenkintas kaimynas išėjo, piktas vyras išlindęs iš po lovos, sušniokštė:
  – Tavo laimė, gyvatė, kad aš buvau žvejoti išvažiavęs, kitaip būtum gavusi…

  ***

  Išvažiavo vyras į komandiruotę. Pas žmoną ateina meilužis, jie imasi kažką
  organizuot, tik staiga grįžta vyras. Meilužis panikuoja: spintoj praeitą
  syki buvo, po lova ankšta, šaldytuve šalta. Žiūri – toks didelis sieninis
  laikrodis miegamajam, ir įlindo vidun. Sėdi ir burba:
  – Tik, tak, tik, tak, tik, tak…..
  Vyras su žmona susėdo pietaut. Vyras klausia:
  – O ką laikrodžiui padarei kad eina?
  Žmona (persigandusi):
  – Eeeeeeee…. Tai su šlepete paleidau ir eina kažkaip…..
  Sugulė vyras su žmona miegot. Nakti vyras prabunda. Girdi iš laikroždio:
  – Hrrrrrrrrrrrrrrrr(knarkimas)….. tik, tik, tik….
  hrrrrrrrrrrrrrrrrrrr…. tik, tik, tik.
  Vyras tik švyst šlepete per kambarį, girdi iš laikrodžio:
  – O bl*t! tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik…

  ***

  Prostitutė priduoda pinigus į banką.
  – Atleiskite, bet šitie pinigai padirbti.
  – Tai išeina, kad mane išprievartavo.

  ***

  Dviese įlipa į perpildytą autobusą: vienas didelis, antras – mažiukas.
  Didelis sako:
  – Na… Dabar bus autobuso apiplėšimas. Ruoškitės. Visus plėšim ir
  prievartausim.
  Mažiukas:
  – Ne. Tiktai plėšim!
  Didelis:
  – Nu ne. Dabar mes plėšim ir prievartausim.
  Mažiukas:
  – Ne. Tiktai plėšim!
  Didelis:
  – Aš pasakiau: dabar mes plėšim ir prievartausim!
  Mažiukas:
  – Ne. Tiktai plėšim!
  Moteriškės iš priekio atsisuka ir sako:
  – O tu, mažas, patylėk! Gerai?!

  ***

  – Kokia pati turtingiausia tauta pasaulyje?
  – Estai!
  – Kodėl?
  – Todėl kad niekaip nespėja išleisti atlyginimo!

  ***

  Studentų valgykloje:
  – Ko tu badaisi savo šakute?!!!
  – Na, jei jau tavo alkūnė guli mano lėkštėje…

  ***

  Teisme:
  – Kur įvyko avarija?
  – Netoli 51-ojo kilometro stulpelio.
  – Ir kur tas stulpelis yra?
  – Na, matyt tarp 50-ojo ir 52-ojo stulpelių…

  ***

  – Oficiante, manu, kad praeitą savaitę alus pas jus buvo šviežesnis.
  – Galiu jus patikinti, kad tai tas pats alus.

  ***

  Du vyrukai kalbasi:
  – Sako, kad šunys būna netgi protingesni už savo šeimininkus.
  – O tai ką, maniškis – irgi!!!

  ***

  Vienas „naujasis rusas” kitam pasakoja:
  – Klausyk brolyti, aš vesti sugalvojau..
  – Nu ir ką?
  – Nu nusivedžiau nuotaką į kabaką, ten pasirodžiau iš pačios geriausios pusės: kabareto mergaites ištryniau raudonąja ikra, priverčiau saksofonistą išgerti litrą „Napoleono” tiesiog iš saksofono, o galiausiai „makarovu” sudaužiau visus veidrodžius.
  – Nu ir ką jinai?
  – Žinai, atsisakė tekėti…
  – Nu jo??? O koks motyvas?

  ***

  Žurnalistas klausia kalėjimo viršininko:
  – Sakykite, kaip jums pavyko padaryti, kad iš jūsų kalėjimo jau porą metų niekas net nebando pabėgti? Juk jūsų kalėjime net sargybinių nėra?
  Kalėjimo viršininkas atsako:
  – Matote, aš įsakiau į visas kameras pravesti Internetą…

  ***

  Du girtuokliai kalbasi:
  – Ar tiesa, kad visi keliai veda į Romą?
  – Na, taip sako…
  – Tai kodėl aš kaskart atsiduriu blaivykloje?

  ***

  Policininkas turguje pastebi piratinių kompaktinių diskų prekeivį:
  – Tai ką, prekiauji nelegalia produkcija?
  – Ką jūs! Čia atsinešiau kitiems parodyti savo asmeninę kolekciją!
  – Tai kad mačiau, kaip iš tavęs ką tik nupirko „kompaktą”!
  – Nenupirko! Atėmė! O pinigų davė, kad tylėčiau!
  ***

  Arabų karavanas eina per dykumą. Vyrai joja kupranugariais, o moterys bėga paskui. Jiems kelią pastoja amerikiečių kareiviai, kurie ima kabinėtis:
  – Kaip čia taip, suknisti arabai, jojat kupranugariais, o moterys paskui jus bėga! Kur lygios teisės? Tegu moterys joja, o jūs bėkit paskui jas!!!
  Arabų moterys pasipiktina:
  – Dar ko, kam mums reikia pavargusių vyrų naktį?!

  ***

  – Pirmą kartą turėjau moterį, kai man buvo kokie 30 metų…
  – O iki tol?
  – O iki tol buvo tik vyrai…
  – Jūs ką, žydras?
  – Ne, aš žmogėdra.

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukai pažymėti *

Search

+